LMCG Instagram

Symulacja Lean Management w biurze i usługach

Cele:

 • Praktyczne zrozumienie narzędzi Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach
 • Praktyczne przećwiczenie planowania i wdrażania zmian w procesach zgodnie z założeniami Lean Management

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Gra symulacyjna – „Puchowy Świat” – 4 rundy wdrażania rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Management
 • Praktyczne ćwiczenie
  1. Marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
  2. Tact i Cycle Time
  3. Yamazumi
  4. Praca Standaryzowana
  5. 5S
  6. Standaryzacja w miejscu pracy
  7. Wizualizacja jako wsparcie zarządzania

Efekty:

 • Znajomość typów marnotrawstwa i umiejętność rozpoznawania marnotrawstwa w praktyce
 • Znajomość zasad 5S i umiejętność działań w zakresie 5S
 • Umiejętność obliczania Tact i Cycle Time – wprowadzenie do mapowania procesów
 • Umiejętność balansowania procesu
 • Rozumienie procesu i sposobu jego optymalizacji

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych procesach (Arkusze CT/TT, pomiary cyklu, wykres Yamazumi, analiza 7 Muda)

Szkolenie, którego tematem jest Lean Management w biurze i usługach (Lean Office), ma na celu przygotowanie pracowników do wdrożenia zasad prawidłowej organizacji pracy i sposobu zarządzania zadaniami do biur. Kurs ma charakter warsztatów, co pozwala na czynny udział wszystkich uczestników, daje możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu Lean w biurze. W ciągu dwóch dni roboczych prowadzone są ćwiczenia zespołowe, gry symulacyjne wykorzystujące zdobywaną wiedzę w praktyce.

Podczas zajęć uczestnicy poznają rodzaje marnotrawstwa w biurach i usługach, zaznajamiają się z narzędziami Lean w biurze, takimi jak standaryzacja, wizualizacja, mapowanie procesów, 5S. Przeprowadzane są także ćwiczenia pokazujące znaczenie wizualizacji jako wsparcia zarządzania. Dzięki nastawieniu szkolenia na praktyczne zajęcia z wykorzystaniem gier, analizy przypadków, case studies czy też materiałów multimedialnych przekazywana wiedza jest natychmiast utrwalana i odnoszona do konkretnych sytuacji z funkcjonowania danej organizacji.

W rezultacie odbytego szkolenia, jego uczestnicy są w stanie rozpoznać i eliminować marnotrawstwo. Zdobyta na kursie wiedza pozwala także na prawidłowe wykorzystanie narzędzi Lean takich jak 5S, balansowanie oraz optymalizacja procesów biznesowych.
Wdrożenie tych umiejętności w życie wpłynie na lepsze konkretne efekty biznesowe w zależności od obszaru, w którym zostaną zastosowane np. skrócenie czasu procesów archiwizacyjnych, sprzedażowych, kadrowych, fakturowania i wielu innych, zmniejszeniu kosztów funkcjonowania organizacji a ostatecznie na zadowolenie Klientów.

^