LMCG Instagram

Certyfikaty i Nagrody

Rejestr Instytucji Szkoleniowych RIS

LMCG Sp. z o.o. Sp.k wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Informujemy, że Akademie Lean LMCG, otrzymały nominację w Konkursie Teraz Polska realizowanym pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych.

 

Studia z przyszłością / Lider jakości kształcenia

Studia podyplomowe MBA Lean Management realizowane przez LMCG we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową, otrzymały CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” przyznane w ramach 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Wyróżnieniem dla naszych studiów było przyznanie również CERTYFIKATU NADZWYCZAJNEGO „LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”. Certyfikat ten otrzymują certyfikowane kierunki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznawanych przez członków Komisji Eksperckiej.

 

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Wspieramy Państwa w uzyskiwaniu dofinansowania do projektów na bazie akredytacji uzyskanej przez  LMCG Sp. z o.o. Sp. k. i certyfikacji na System Usług Szkoleniowych SUS 2:0 w 2021 roku. Przez ten okres zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dofinansowanych z funduszy Europejskich z rejestracją projektów w Bazie Usług Rozwojowych.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Wspieramy Państwa w uzyskiwaniu dofinansowania do projektów na bazie akredytacji uzyskanej przez  Lean Management Consulting Group Ilona Nowicka i certyfikacji na System Usług Szkoleniowych SUS 2:0 w 2018 roku. Przez ten okres zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dofinansowanych z funduszy Europejskich z rejestracją projektów w Bazie Usług Rozwojowych.

Gwiazdy Biznesu 2020
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy

W.

 

Gwiazdy Biznesu 2020
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy

W.

 

^