LMCG Instagram

Misja - Wizja - Wartości

Przy wdrażaniu Lean, najważniejsze jest zaangażowanie Kadry Menedżerskiej, która dając przykład, pokazuje ważne dla organizacji wartości. Misja i Wizja pozwala trzymać właściwy kurs. Opracowana strategia, przełożona na cele jest drogą, którą podążają pracownicy. Cele przełożone na zadania i standardy są przepisem dla zespołu. Do pełnego efektu brakuje przypraw, jakimi są ludzie i ich osobowości. My oferujemy Państwu współpracę z zespołem 20 konsultantów, pasjonatów z ogromnym doświadczeniem, którzy wiedzą, jak pracować z osobowościami i osiągać „Efekt z układania organizacji”.

Misja

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Wizja

Mamy stabilną pozycję na rynku, dzięki długofalowej współpracy z Partnerami. Działamy terytorialnie, blisko Klientów. Oferujemy wystandaryzowane portfolio produktów. Jesteśmy nowoczesną, międzynarodową organizacją.

Nasze wartości

Nastawienie na Klienta zewnętrznego i wewnętrznego

Odbieramy i oddajemy wysoką jakość w procesie. Realizujemy zadania na czas, na miejsce, w odpowiedniej jakości i ilości.

Ludzie

Jesteśmy lojalni i szanujemy wartości kolegów i koleżanek. Dbamy o ich rozwój korzystając z potencjału firmy.

Stosowanie się do filozofii Kaizen

Zarówno projekty, jak i wewnętrzne działania realizujemy bez marnotrawstwa.

Współpraca 

Wypracowujemy wspólnie rozwiązania i dzielimy się nimi. Pomagamy sobie wzajemnie i tworzymy taką firmę, gdzie chce się pracować.

Innowacyjność

Tworzymy nowe, jesteśmy nastawieni na rozwój organizacji.

Pasja 

Jesteśmy proaktywni, szukamy rozwiązań i osiągamy cele.

^