LMCG Instagram

Shopfloor Management czyli standaryzacja pracy menadżerskiej

Cele:

 • Zrozumienie idei Gemba w procesie zarządzania
 • Zrozumienie wagi codziennego zarządzania procesem poprzez wskaźniki
 • Nabycie umiejętności dostrzegania Muda i potencjału do doskonalenia w procesie
 • Zrozumienie roli standaryzacji pracy managerskiej w zarządzaniu
 • Zrozumienie wagi zarządzania wizualnego
 • Jak skutecznie i efektywnie prowadzić spotkania zespołowe
 • Nabycie umiejętności budowania i kaskadyzowania spotkań w organizacji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Idea Gemba – tworzenie wartości dla klienta
 • Rola wskaźników KPI w procesie codziennego zarządzania
 • Jak wizualizować KPI, aby efektywnie zarządzać procesem i czasem pracy
 • Jak budować standardy pracy managera
 • Jak kaskadyzować spotkania w przedsiębiorstwie
 • Budowa systemu spotkań w przedsiębiorstwie

Efekty:

 • Wiedza na temat wskaźników przedstawiających efektywność pracy pracownika, działu, organizacji
 • Znajomość sposobów wizualizacji KPI w organizacji
 • Wiedza na temat budowy standardów pracy managera
 • Znajomość sposobu kaskadyzowania spotkań w przedsiębiorstwie

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^