LMCG Instagram

Zarządzanie, Optymalizacja, Mapowanie Procesów

Optymalizacja Procesów 

Odpowiednie zarządzanie procesami jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Im większe przedsiębiorstwo tym trudniej jest sterować procesami z uwagi na rozproszenie odpowiedzialności. Zarządzanie procesowe to rozwiązanie, które po właściwym wdrożeniu usprawni działanie wszystkich podzespołów. Nasza firma organizuje szkolenia, których celem jest przekazanie wiedzyna temat optymalizacji procesów i eliminacji marnotrawstwa. Optymalizacja procesów to klucz do maksymalizacji zysków i zadowolenia klientów. Cała sztuka polega na dokładnym zaplanowaniu I realizowaniu działań bez zakłóceń, powtarzalnie, w określonym czasie i ilości, w odpowiedniej kolejności, z właściwymi standardami. Podstawową zasadą jest optymalizacja i procesowość, więc uzyskanie takiego efektu jest możliwe tylko przy dobrym rozumieniu – co dla nas jest procesem i jak optymalnie go poprowadzić w organizacji, kto, za co jest odpowiedzialny i jakie standardy powinny funkcjonować w miejscu pracy i przy procesie.

Szkolenia z zakresu optymalizacji procesów to gwarantowany sukcesu

W organizacjach coraz więcej zadań wykonują maszyny/automaty/roboty, ponieważ są dokładniejsze i łatwiej jest oszacować czas wykonania ich pracy, są bardziej przewidywalne. Mapowanie procesów to pierwszy krok do zaprowadzenia właściwej, optymalnej organizacji w firmie. Jest ono niezbędne, gdy mamy do czynienia z nowym procesem lub widzimy, że aktualne działania przysparzają problem jakościowe, czasowe, wdrożeniowe, dużo kosztują. Najlepiej mapowanie przedstawić graficznie, ponieważ wtedy wszystko jest przejrzyste i łatwo nanosić zmiany i udoskonalenia. Mapa procesów dotyczy realizacji działań przez większą ilość osób, więc tworzenie jej jest ciekawym zajęciem grupowym podczas szkolenia. Optymalizacja procesów wymaga także podzielenia się swoimi spostrzeżeniami przez każdego z zaangażowanych w proces pracowników. Każde stanowisko w firmie jest istotne i de facto tylko osoba, która wykonuje daną czynność może się obiektywnie wypowiedzieć, jakie istnieją zagrożenia i co może się nie udać. Zarządzanie procesami to ciągłe doskonalenie i ulepszanie poszczególnych elementów. Dążenie do eliminacji strat pozwala na coraz szybszą i efektywniejszą pracę. W dobie silnej konkurencji wygrają te firmy, które będą gotowe na zmiany i wprowadzanie nowinek technicznych oraz metod, jakie oferuje obecnie zarządzanie procesowe. Pozyskanie nowych klientów umożliwia rozwój oraz stabilną pozycję na rynku. Dlatego też procesy powinny być jasne i klarowne i przygotowane pod to czego oczekuje od nas Klient, a ewentualne błędy szybko niwelowane.

^