LMCG Instagram

Narzędzia Lean Management

Narzędzia Lean Management 

Lean Management to jedna z filozofii szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. Do prawidłowego i skutecznego jej stosowania należy zrozumieć istotę Lean, z wykorzystaniem narzędzi jakie ma ona do zaoferowania. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na cykl szkoleń, warsztatów, działań doradczych, które skupiają się na koncepcji szczupłego, efektywnego zarządzania.

Wywodzące się z firm produkcyjnych założenia Lean Manufacturing, zostały zmodyfikowane i przystosowane do stosowania we wszystkich organizacjach. W zależności od potrzeby, stosowane są inne narzędzia. Podstawowe zasady, do których należy eliminacja marnotrawstwa, mogą być zaimplementowane do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Oferta prowadzonych przez nas kursów jest bardzo szeroka. Szkolimy pracowników, w jaki sposób efektywnie organizować swoje stanowisko pracy jak zarządzać zapasami i logistyką, jak usprawniać procesy, jak zarządzać parkiem maszynowym, jak prowadzić efektywne instruktaże pracownicze, jak rozwiązywać problemy w sposób strukturalny czy jak implementować efektywny system sugestii. Pokazujemy, jak powinny być prawidłowo przeprowadzane audyty. Uczymy pracowników i managerów, jak zaimplementować zasady Lean Management, by ich praca była wydajniejsza i sprawniej wykonywana.

Nasze szkolenia prowadzone są w ciekawy i zachęcający do aktywności sposób. Warsztaty prowadzone są w interaktywny sposób z wykorzystaniem takich metod jak: wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne lub gry symulacyjne. Dzięki temu biorący udział w szkoleniach pracownicy zdobywają nową wiedzę na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń. Konkretne zagadnienia są omawiane w odniesieniu do prawdziwych sytuacji z funkcjonowania danej organizacji. Po zakończeniu kursów uczestnicy wyposażeni są w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą w stanie poprawnie korzystać z narzędzi Lean Management i założeń Lean Manufacturing.

^