LMCG Instagram

Modelowanie procesów biznesowych (BPMN 2.0)

Cele:

 • Zapoznanie uczestników z dokumentowaniem procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)
 • Nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN
 • Przećwiczenie efektywnego budowania modeli biznesowych „to be” w oparciu o zmapowany proces „as is”
 • Przekazanie i uporządkowanie wiedzy, wyeliminowanie błędów w zakresie modelowania procesów biznesowych.

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Podstawy zarządzania procesami
 • Czym jest proces biznesowy?
 • Podstawy dokumentowanie procesów.
 • Czym jest model procesów biznesowych (proces biznesowy, model procesu biznesowego, Mapa procesu i mapa procesów, procedura, stanowisko a rola biznesowa)
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 • Poziomy złożoności opisu procesu (Diagramy opisujące procesy)
 • Podstawowe elementy notacji BPMN
 • Rodzaje przepływów
 • Ćwiczenie wspólnie z prowadzącym – model znanego procesu
 • Techniki modelowania
 • Ćwiczenie grupowe (technika warp paper)
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 • Ćwiczenie indywidualne – model współpracy z opisu.

Efekty:

 • Usprawnienie działania organizacji poprzez identyfikacje sposobu działania,
 • Wykrycie niespójności, przyczyn strat, reworków, wąskich gardeł i zbędnych działań podczas realizacji procesów
 • Stworzenie podstawy do prowadzenia projektów doskonalących w organizacji

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Symulacje modeli procesu
^