LMCG Instagram

JIT Just In Time – optymalizacja przepływu. Praca standaryzowana.

Cele:

 • Zapoznanie uczestników z podstawami Systemu Zarządzania Przepływami (Flow Management)
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami z grupy JIT, m.in. balansowanie linii, czas taktu, tablice kamishibai, SOP, supermarkety, pętle Kanban
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi poprzez symulację procesu produkcyjnego

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Tworzenie przepływów
 • Przepływ materiałów i produktów
 • Magazynowanie tradycyjne vs supermarkety
 • Marnotrawstwo w procesach. Przyczyny marnotrawstwa
 • Praca standaryzowana
 • Ciągłe udoskonalanie vs praca standaryzowana
 • Czym jest praca standaryzowana? Gdzie funkcjonuje praca standaryzowana?
 • Model pracy standaryzowanej:
  • Zrozumienie procesu
  • Wyliczanie czasu taktu
  • Balansowanie linii (Diagram spaghetti, Time measurment sheet)
  • Sekwencja pracy SWCT (tabela pracy kombinowanej)
  • Balansowanie linii
  • Sekwencja pracy
  • Layout
  • Wzorzec Procedury Działania, Standard Operating Procedure (SOP)
  • Utrzymanie – tablice Kamishibai
 • Korzyści z pracy standaryzowanej.

Efekty:

 • Przekazanie wiedzy na temat metod skracania czasu przejścia materiałów przez proces (idealnie przepływ jednej sztuki, lub zestawu /kitu, od komponentu do wyrobu gotowego)
 • Zbudowanie świadomości w zakresie rodzajów marnotrawstwa dla eliminacji MUDA w ruchach operatorów (Standard Work)
 • Przećwiczenie odpowiednich metod z obszaru JIT (Just in Time) dla osiągania elastyczności w produkcji małymi partiami (poziomowanie) w połączeniu z efektywnością (dostosowanie zleceń produkcyjnych do zamówień klientów)
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie planowania w celu eliminacji opóźnień w realizacji i dostawie zamówień klientów

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^