LMCG Instagram

CSR (Customer Specific Requirements) Analiza i raportowanie reklamacji

Cele:

 • Zdefiniowanie reklamacji jako komunikatu klienta
 • Przećwiczenie sposobu odpowiedzi na reklamację do klienta (negocjacje)
 • Zrozumienie procesu analizy reklamacji – raport 8D
 • Przećwiczenie sposobu definiowania zespołu do analizy reklamacji
 • Zapoznanie z narzędziami raportu 8D
 • Uświadomienie sprzężenia zwrotnego oraz działań korygujących w procesie po odchyleniach jakościowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Reklamacja - definicja
 • Reklamacje – jak rozmawiać z klientem
 • Proces analizy reklamacji – jak zbudować skuteczny zespół
 • Proces analizy reklamacji – faza definiowania problemu – 5W2H
 • Proces analizy reklamacji – faza poszukiwania przyczyn (5WHY, ISHIKAWA)
 • Proces Analizy reklamacji – faza planowania i oceny działań
 • Proces analizy reklamacji – faza standaryzacji oraz nauki

Efekty:

 • Umiejętność rozmowy z klientem na temat problemów jakościowych
 • Umiejętność definiowania problemu
 • Umiejętność prowadzenia analizy problemu/reklamacji
 • Umiejętność skutecznego egzekwowania działań
 • Umiejętność tworzenia standardów oraz nauki z problemów – „lessons learned”

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^