LMCG Instagram

Szkolenia Lean Managment, Lean Manufacturing

wspierające wdrożenie Lean/ Kaizen/ Ciągłe Doskonalenie

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Prowadząc działania doradczo-szkoleniowe w zakresie Lean / Kaizen / Ciągłego Doskonalenia skupiamy się na osiągnięciu jak najlepszego efektu z układania organizacji. Do realizacji tego celu potrzebujemy ludzi z właściwymi kompetencjami. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się tyle szkoleń, gdyż poprzez rozwój ludzi doskonalimy procesy biznesowe. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia w obszarach naszej specjalizacji, czyli: Strategia i Zarządzanie w kulturze Lean, jak Shopfloor Management, Lean Controlling, tworzenie Systemów Sugestii czy zarządzania zmianą w kulturze Lean. Rozwój kompetencji miękkich Leaderów i Managerów realizujemy poprze Akademie takie jak Akademia TWI, Akademia Lean Management czy Akademia Zarządzania Projektami Lean. Kolejny obszar szkoleń to Optymalizacja Procesów, czyli takie szkolenia, które nauczą Państwa działać efektywniej w procesach np. Mapowanie procesów, VSM, optymalizacja procesu przezbrojeń i inne. Rozbudowany obszar szkoleń z Narzędzi Lean Management jak 5S, Wizualizacja, Standaryzacja, TPM, JIT, SMED, Kaizen Event i inne, które wspierają wdrożenie Lean / Kaizen/ Ciągłe doskonalenie w organizacji, prowadzimy w bardzo praktyczny sposób, z działaniami na GEMBA, czyli tam, gdzie realizowane są procesy. Narzędzia Lean Office to grupa szkoleń dedykowanych dla usług, serwisu, administracji, zakupom, sprzedaży i tym działom w organizacji, w których procesy są wirtualne i eliminacja marnotrawstw realizowana jest poprzez działania optymalizacyjne, standaryzacyjne i wizualizacyjne. Dla uzupełnienia oferty związane z narzędziowym podejściem do rozwoju organizacji przygotowaliśmy również szkolenia z zakresu Zarządzania Jakością.
Wdrażać Lean/Kaizen/Ciągłe Doskonale poprzez realizację tylko szkoleń jest bardzo ciężko, ale bez budowania świadomości i rozwoju ludzi – wdrożyć Lean /Kaizen/ Ciągłe doskonalenie – się nie da. Dlatego my poprzez Rozwój ludzi doskonalimy procesy biznesowe.

Strategia i zarządzanie w kulturze Lean 

Rozwój Leaderów i Managerów Lean 

Optymalizacja Procesów 

Narzędzia Lean Management 

Narzędzia Lean Office

Narzędzia Zarządzania Jakością

Lean Management to strategia zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada usprawnienie procesów I poprawę czasu ich realizacji, jakości i efektywność kosztową w firmie. Szkolenia Lean Management, które są prowadzone przez naszych specjalistów mają na celu podniesienie kompetencji kadry zarządzającej. Lean jest o ludziach, więc potrzebujemy zaangażowania kadry zarządzającej w działania Lean, aby dawali przykład z góry, byli przekonani do rozwiązań i wspierali wdrożenie. Wiedza, którą przekazujemy jest od lat wykorzystywana w największych koncernach – działa w nawet najmniejszym zakładzie, czy biurze. Szkolenia, które organizujemy uczą optymalnego wykorzystania zasobów, organizacji pracy i tworzenia map procesów, które porządkują całą strukturę. Dodatkowo, każdy uczestnik będzie miał okazję sprawdzić się podczas zajęć grupowych. Ciekawe sytuacje i problemy do rozwiązania symulujemy jako codzienne obowiązki w firmie.

Szkolenia Lean Management zwiększają wiedzę na temat rodzajów marnotrawstwa, strat wykonywanych w przedsiębiorstwie. Efektem eliminacji marnotrawstw i zastosowania właściwych narzędzi jest ograniczenie kosztów, poprawa jakości I poprawa czasu dostarczenia usługi dla Klienta. Buduje się zaufanie do Klientów – dzięki czemu poprawia się lojalność Klientów i zwiększenie zamówień. Każda firma dąży do rozwoju i z roku na rok chce zagarnąć coraz więcej rynku. Osiągnięcie tego jest wyzwaniem, ale dzięki ciągłemu rozwojowi jest jak najbardziej możliwe. Szkolenia Lean Manufacturing dostarczają wiedzę i potrzebne narzędzia, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Podczas szkoleń dowiedzą się Państwo, jakie typy marnotrawstwa można wyróżnić w firmie i jak je eliminować. Ponadto, przećwiczymy narzędzia, dzięki którym organizacja pracy na stanowisku nie będzie sprawiać problemów i zostanie uproszczona do najbardziej efektywnych czynności. Po wdrożeniu tych narzędzi przedsiębiorstwo uprości procesy, skróci czas realizacji usługi, poprawi jakość a w konsekwencji klienci dostaną towar czy świadczoną usługę szybciej, a przedsiębiorstwo będzie budowało lojalnych Klientów poprzez realizację motta : “Co obiecujemy Klientowi - to dowozimy”.

^