LMCG Instagram

Doradztwo

w zakresie Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia organizacji

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe. Koncentrując się na rozwoju procesów i organizacji proponujemy Państwu długofalową współpracę opartą o doświadczenia naszych konsultantów w obszarach: Strategia Ciągłego Doskonalenia, Efektywne Procesy, Zaangażowany Zespół, Narzędzia Lean, Training Within Industry (TWI czyli m.in. Efektywne prowadzenie Instruktaży Stanowiskowych).
Nasze projekty rozpoczynamy Sesją Strategiczna/Kick-off projektu, gdzie definiujemy cele projektu, sposób wdrożenia, harmonogram działań, działania promocyjne dla projektu i inne ważne z punktu widzenia zarządzania projektem wdrożeniowym Lean. Nasi Klienci mają do wyboru 1 z 3 pakietów: pakiet srebrny (3 dni konsultacji/m-c), pakiet złoty (5 dni konsultacji/m-c) i pakiet platynowy (7 dni konsultacji/m-c). W trakcie wdrożenia realizujemy Komitety Sterujące i przedstawiamy raporty z działań dotyczące rozliczenia celów projektu. Działania doradcze uzupełniamy Akademiami, w szczególności dla managerów, tak by uzyskać właściwe wsparcie merytoryczne i zarządcze w projekcie. Naszą rolą jest tak ułożyć elementy projektu, aby uzyskać Efekt z układania organizacji. Głównym naszym zadaniem jest zaangażować wszystkie strony w realizację wspólnego celu, dostarczając narzędzia optymalizacyjne Lean/kaizen i wspierając budowanie kultury Lean poprzez rozwój ludzi.

Przykładowe tematy projektów optymalizacyjnych znajdują się poniżej. Prosimy o kontakt, jeśli obszar, który Państwa interesuje nie jest umieszczony na liście.

Doradztwo: Opracowanie strategii zarządzania w kulturze Lean 

Diagnoza organizacji / Audyt Lean Management

Budowanie modeli operacyjnych organizacji

Gemba Kanri - Standaryzacja pracy Menadżerskiej

Hoshin Kanri - Tworzenie drzewa celów i wskaźników organizacji

Budowanie efektywnych systemów sugestii (Kaizen)

Doradztwo: Optymalizacja procesów 

Projekty doskonalące procesy w organizacjach

Projekty doskonalące obszar magazynu i logistyki

Zmiana layoutu obszarów produkcyjnych

Projekty doskonalące i projektujące procesy End to End

Doradztwo: Wdrażanie TWI 

Projekty wdrażające system szkoleń stanowiskowych wg metodologii TWI w organizacjach - Instruktaże stanowiskowe

Projekty doskonalące metody pracy wg metodologii TWI w organizacjach

Projekty doskonalące relacje z pracownikami wg metodologii TWI w organizacjach

Doradztwo: Wdrażanie narzędzi Lean Management 

Wdrażanie podstaw Lean Management

Wdrażanie TPM - kompleksowego systemu zarzadzania parkiem maszynowym

Wdrażanie standaryzacji pracy dla firm produkcyjnych

Doradztwo: Wdrażanie narzędzi Lean Office

Projekty doskonalące procesy w usługach

Standaryzacja pracy handlowca

Standaryzacja pracy w usługach

Projektowanie procesów w obszarach sprzedaży i usług również procesów End to End

Ustalanie celów w procesach

Visial Management w procesach

Doradztwo: Wdrażanie narzędzi Zarządzania Jakością

Audyt potencjału dostawcy – ocena kondycji potencjalnego dostawcy

Wdrażanie Narzędzi planowania jakości – APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis)

Wdrażanie SPC (Statistical Process Control) – statystyczna kontrola procesu w produkcji seryjnej

MSA (Measurement Systems Analysis) – ocena systemów pomiarowych w procesie

Proces analizy reklamacji i działań zapobiegających – problem solving – raporty 8D, raport A3

^