LMCG Instagram

Szkolenie Shopfloor Management, czyli zarządzanie celami i standaryzacja pracy menadżerskiej

Cele:

 • Zrozumienie idei Gemba w procesie zarządzania
 • Zrozumienie wagi codziennego zarządzania procesem poprzez wskaźniki
 • Nabycie umiejętności dostrzegania Muda i potencjału do doskonalenia w procesie
 • Zrozumienie roli standaryzacji pracy managerskiej w zarządzaniu
 • Zrozumienie wagi zarządzania wizualnego
 • Jak skutecznie i efektywnie prowadzić spotkania zespołowe
 • Nabycie umiejętności budowania i kaskadyzowania spotkań w organizacji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Idea Gemba – tworzenie wartości dla klienta
 • Rola wskaźników KPI w procesie codziennego zarządzania
 • Jak wizualizować KPI, aby efektywnie zarządzać procesem i czasem pracy
 • Jak budować standardy pracy managera
 • Jak kaskadyzować spotkania w przedsiębiorstwie
 • Budowa systemu spotkań w przedsiębiorstwie

Efekty:

 • Wiedza na temat wskaźników przedstawiających efektywność pracy pracownika, działu, organizacji
 • Znajomość sposobów wizualizacji KPI w organizacji
 • Wiedza na temat budowy standardów pracy managera
 • Znajomość sposobu kaskadyzowania spotkań w przedsiębiorstwie

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Shopfloor management to zestaw technik oraz narzędzi pozywających na prawidłowe weryfikowanie wyników produkcyjnych z zaangażowaniem każdego pracownika, którego działanie wpływa na osiągnięcie wyniku firmy. Koncepcja ta została stworzona przez Kiyoshi Suzaki, w jego książce pt. „The New Shop Floor Management”. Jest to uniwersalny koncept znajdujący zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Całość działań skupia się na hali produkcyjnej jako głównej scenie, gdzie tworzona jest wartość danej firmy.

Shopfloor management opiera się na zasadach mających na celu stworzenie trwałych i pozytywnych relacji między kadrą zarządzającą a pracownikami, co pozwala na uzyskanie nowego modelu współpracy. Wszyscy pracują dla wspólnego celu, którym jest rozwój danego przedsiębiorstwa z korzyścią dla każdego. Pracownicy sami rozwiązują problemy, na jakie natrafiają, a przełożony pełni funkcje nauczyciela i przodownika. W ten sposób wzrasta wydajność pracownika, spadają koszty, a przepływ informacji jest szybki i niczym niezakłócony. Organizowane przez nas we Wrocławiu szkolenia z zakresu shopfloor management skierowane są do menadżerów pragnący zrozumieć i wprowadzić w swoim zespole tego rodzaju zasady. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak Idea Gemba, czyli zadowolenie klienta jako główny cel działalności firmy, standardy pracy menażera oraz budowa systemu spotkań z pracownikami. Szkolenie takie prowadzone jest w ciekawy i nowatorski sposób z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, gier oraz przedstawianych case studies. Przeprowadzane są także ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Dzięki temu uczestnicy zyskują nowe umiejętności, bazę teoretyczną oraz narzędzia do sprawniejszego, lepszego i wydajniejszego zarządzania swoim zespołem na podstawie założeń shopfloor management. Są oni gotowi do wdrożenia tej idei w swojej firmie, wpływając na zwiększenie jej efektywności oraz poprawę nastawienia pracowników do powierzanych im zadań.

^