LMCG Instagram

Szkolenie z rozwiązywania problemów w kulturze Lean

Cele:

 • Zrozumienie metodologii rozwiązywania problemów
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów (5Why, 5W2H, Diagram Ishikawy, Matryca oceny pomysłów
 • Zapoznanie ze skutecznym planowaniem i nadzorem nad działaniami
 • Zapoznanie z technikami procesu rozwiązywania problemów jak Raport 8D czy Raport A3
 • Zrozumienie kluczowych warunków sukcesu w procesie rozwiązywania problemów
 • Praktyczne przećwiczenie procesu rozwiązywania problemów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • 4 Kroki procesu rozwiązywania problemów
 • Narzędzia diagnozy – 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn – 5WHY, Diagram Ishikawy
 • Narzędzia planowania i oceny działań
 • Raport 8D i A3

Efekty:

 • Rozumienie procesu rozwiązywania problemów
 • Znajomość 4 kroków rozwiązywania problemów
 • Znajomość technik rozwiązywania problemów niezbędnych do poszukiwania przyczyn i rozwiązywania problemów

Metodologia:

 • Praktyczne ćwiczenia rozwiązywania problemów

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Rozwiązywanie problemów jest jedną z kluczowych umiejętności w ramach Lean Management. Ma ono duże znaczenie w procesie osiągania zakładanych celów zgodnie z założonym planem. Odpowiednie techniki pozwalają na szybkie, bezkonfliktowe i skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. Szkolenia, które prowadzimy są nastawione na nauczenie metodologii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich technik. Wiedza taka będzie potem wykorzystywana w codziennej pracy zarówno specjalistów jaki menadżerów. Podczas szkolenia rozwiązywanie problemów wykorzystujemy różnorodną metodologię prowadzenia zajęć. Są to np. case studies, praca na przykładach realnych problemów uczestników szkolenia oraz różnego rodzaju gry i symulacje. Służą one do przekazania najważniejszych wiadomości oraz wyćwiczeniu pożądanych zachowań. Szkolenie oferowane przez naszą firmę pozwala osobom w nim uczestniczącym na otrzymanie niezbędnej dawkę wiedzy o sposobach rozwiązywania problemów, która to następnie jest ćwiczona na bazie problemów o różnym poziomie trudności i skomplikowania, z którymi na co dzień możemy mieć styczność w trakcie wykonywanej przez nas pracy.
Przeprowadzone symulacje dają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w warunkach kontrolowanych, pod okiem specjalistów udzielających przydatnych, praktycznych informacji zwrotnych.

W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy poznają metody diagnozowania problemów. Uczą się oni także prawidłowo poszukiwać przyczyn trudności i planować przyszłe działania. Rozwiązywanie problemów zgodne z zasadami Lean Management wymaga zastosowania technik stworzonych z myślą o szybkim i trwałym znalezieniu drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej. Narzędzia takie jak, 5WHY, 5W2H, matryca oceny pomysłów oraz diagram Ishikawy są jednymi z nich. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią zastosować narzędzia diagnozowania problemów, docierać do źródła problemu i zaprezentować właściwe rozwiązania problemu oraz działania korygujące i zabezpieczające przed kolejnymi problemami.

^