LMCG Instagram

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean

Cele:

 • Zrozumienie metodologii rozwiązywania problemów
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów (5Why, 5W2H, Diagram Ishikawy, Matryca oceny pomysłów
 • Zapoznanie ze skutecznym planowaniem i nadzorem nad działaniami
 • Zapoznanie z technikami procesu rozwiązywania problemów jak Raport 8D czy Raport A3
 • Zrozumienie kluczowych warunków sukcesu w procesie rozwiązywania problemów
 • Praktyczne przećwiczenie procesu rozwiązywania problemów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • 4 Kroki procesu rozwiązywania problemów
 • Narzędzia diagnozy – 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn – 5WHY, Diagram Ishikawy
 • Narzędzia planowania i oceny działań
 • Raport 8D i A3

Efekty:

 • Rozumienie procesu rozwiązywania problemów
 • Znajomość 4 kroków rozwiązywania problemów
 • Znajomość technik rozwiązywania problemów niezbędnych do poszukiwania przyczyn i rozwiązywania problemów

Metodologia:

 • Praktyczne ćwiczenia rozwiązywania problemów

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Rozwiązywanie problemów jest jedną z kluczowych umiejętności w ramach Lean Management. Ma ono duże znaczenie w procesie osiągania zakładanych celów zgodnie z założonym planem. Odpowiednie techniki pozwalają na szybkie, bezkonfliktowe i skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. Szkolenia, które prowadzimy są nastawione na nauczenie metodologii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich technik. Wiedza taka będzie potem wykorzystywana w codziennej pracy zarówno specjalistów jaki menadżerów.
Podczas szkolenia wykorzystujemy różnorodną metodologię prowadzenia zajęć. Są to np. case studies, praca na przykładach realnych problemów uczestników szkolenia oraz różnego rodzaju gry i symulacje. Służą one do przekazania najważniejszych wiadomości oraz wyćwiczeniu pożądanych zachowań. Uczestnicy otrzymują dawkę wiedzy o sposobach rozwiązywania problemów, którą potem ćwiczymy na bazie problemów o różnym poziomie trudności i skomplikowania.
Przeprowadzone symulacje dają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w warunkach kontrolowanych, pod okiem specjalistów udzielających przydatnych, praktycznych informacji zwrotnych.

W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy poznają metody diagnozowania problemów. Uczą się oni także prawidłowo poszukiwać przyczyn trudności i planować przyszłe działania. Rozwiązywanie problemów zgodne z zasadami Lean Management wymaga zastosowania technik stworzonych z myślą o szybkim i trwałym znalezieniu drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej. Narzędzia takie jak, 5WHY, 5W2H, matryca oceny pomysłów oraz diagram Ishikawy są jednymi z nich. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią zastosować narzędzia diagnozowania problemów, docierać do źródła problemu i zaprezentować właściwe rozwiązania problemu oraz działania korygujące i zabezpieczające przed kolejnymi problemami.

^