LMCG Instagram

Akademia Lean Management

Lean Manager Lean Coach Lean Leader

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Akademia Lean Management jest zaplanowana w ten sposób, aby wspierać działania operacyjne kadry managerskiej na różnych poziomach zarządzania. Akademia Lean Leadera pozwala efektywniej działać kadrze kierowniczej, eliminować marnotrawstwo z procesów, organizować efektywne miejsca pracy, skuteczniej rozwiązywać problemy i optymalizować procesy. Akademia Lean Coacha pomaga skuteczniej prowadzić instruktaże stanowiskowe, spotkania, szkolenia, komunikować się z pracownikami a przede wszystkim zarządzać wskaźnikami na wszystkich szczeblach w organizacji. Wstępując na ścieżkę Akademii Lean Managera uczestnicy poznają zasady kaskadyzacji celów, tworzenia budżetów, przygotowują się do wdrażania kultury Lean. 30% tematów Akademii, to tematy tzw. miękkie pozwalające uzyskać wiedze w obszarze zarządzania ludźmi w kulturze Lean. Każda ścieżka w ramach Akademii jest zakończona zadaniem wdrożeniowym lub projektem a następnie egzaminem. Uczestnicy otrzymują wytyczne do opracowania zadania wdrożeniowego/projektu i na tej podstawie przygotowują wdrożenie. Po zdaniu egzaminu zostają certyfikowani na Lean Leadera, Lean Coacha lub Lean Managera. Warunkiem wejścia na ścieżkę Lean Coacha jest zaliczenie zadania wdrożeniowego z poziomu Lean Leadera, aby uczestniczyć w ścieżce Lean Managera, konieczne jest zdanie egzaminu na poziomie Lean Coacha. Naszym zadaniem jest przygotować Lean leaderów, Lean Coachów i Lean Managerów do samodzielnego działania w swoich organizacjach, korzystając z wiedzy uzyskanej na warsztatach i umiejętności potwierdzonych realizacją zadań wdrożeniowych/projektów.

Lean Leader

Lean Coach

Lean Manager

Prowadzona przez nas Akademia Lean Management ma na celu budowanie świadomości eliminacji kosztownego marnotrawstwa w organizacji, poprzez narzędzia Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia z jednoczesnym wdrożeniem tych narzędzi, dzięki zadaniom wdrożeniowym realizowanym przez uczestników Akademii, prezentowanym na uroczystym zakończeniu Akademii (Certyfikacji) w postaci raportów A3. Realizowane zadania wdrożeniowe prowadzą do znacznego zmniejszenia marnotrawstwa oraz wpływają na wprowadzenie wielu usprawnień w organizacji i eliminacji problemów. Akademię z sukcesami prowadzimy w firmach usługowych i produkcyjnych. Dzięki Akademii organizacje te są w stanie wdrażać zmiany i osiągać sukcesy.

Akademia Lean Management składa się z trzech poziomów: Lean Leadera, Lean Coacha i Lean Managera. To ścieżka rozwoju zarówno dla specjalistów, jak i Managerów. Założenia Lean prezentowane są przez naszych specjalistów z wieloletnią praktyką, co pozwala na skonfrontowanie teorii z doświadczeniami uczestników szkoleń i konsultantów.

Zajęcia w Akademii prowadzone są w ciekawej formie, która wymaga od uczestników aktywnego udziału oraz rozwiązywania problemów, z jakimi mogą spotkać się w swojej pracy. Udział w kursach pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy do ulepszania procesów oraz rozwoju danej firmy.

^