LMCG Instagram

Hoshin Kanri: Budowanie Strategii celów dla organizacji

Cele:

 • Zrozumienie znaczenia misji i wizji w organizacji
 • Zrozumienie sposobu budowania modeli biznesowych wg Osterwaldera
 • Nabycie umiejętności budowania celów strategicznych organizacji
 • Nabycie umiejętności budowania celów procesowych
 • Nabycie umiejętności kaskadowania celów procesowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Budowanie modeli biznesowych wg Osterwaldera
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych

Efekty:

 • Umiejętność budowania misji i wizji w oparciu o zasady
 • Tworzenie modelu biznesowego wg Osterwaldera
 • Umiejętność kaskadyzacji celów na bazie X matrix

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^