LMCG Instagram

Zarządzanie zmianą w kulturze Lean

Cele:

 • Zrozumienie roli i zadań Menagera Lean
 • Zdefiniowanie standardów pracy Menagera
 • Przygotowanie Managera do wdrożenia kultury Lean w organizacji
 • Zapoznanie z zasadami zarządzania zmianą.

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Zadania Menagera Lean w organizacji
 • Standardy pracy Menagera Lean
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem na zmianę, jaką jest wdrożenie Lean – case studies
 • „Umowa górą” i „Umowa zespołowa” – kluczowe narzędzia zarządzania zmianą
 • 5 kroków skutecznego wdrażania zmiany na przykładzie Lean - przewodnikn

Efekty:

 • Rozumienie procesów zmian w organizacji
 • Umiejętność prowadzenia właściwych ustaleń z przełożonymi i zespołami, dla ułatwienia wdrażania Lean jako zmiany w firmie
 • Znajomość warunków skutecznego wdrożenia Lean i umiejętność przeciwdziałania ryzykom we wdrażaniu Lean w organizacji

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^