LMCG Instagram

TPM. Kompleksowe zarządzanie Parkiem Maszynowym

Cele:

 • Uświadomienie ról i zadań w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości pracy orz doskonalenia procesów
 • Nabycie umiejętności definiowania strat w procesach
 • Nabycie umiejętności obliczania efektywności maszyn i procesu – wskaźnik OEE
 • Nabycie umiejętności strukturalnego doskonalenia procesu oraz analizy problemów (awarii, strat, wypadków,
 • przestojów, itp.)

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • TPM – cele, założenia, korzyści
 • Role działów w kontekście działań doskonalących organizację
 • Fundamenty TPM: Filozofia zmian, 5S, Standaryzacja, Kaizen
 • Klasyfikacja strat - 16 strat w TPM
 • Obliczanie OEE – wskaźnika efektywności maszyn i procesu 
 • Autonomous Maintenance - 7 etapów wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu
 • Strukturalne rozwiązywanie problemów - Kobetsu Kaizen
 • Wdrażanie TPM w firmie

Efekty:

 • Umiejętność wykorzystywania metodologii wykrywania i eliminacji problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego
 • Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE
 • Umiejętność tworzenia standardów i ich wizualizacja
 • Umiejętność planowania działań doskonalących procesy na bazie danych, liczb i faktów

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^