LMCG Instagram

TPM. Efektywne Utrzymanie Ruchu. Planned Maintenance

Cele:

 • Uświadomienie roli UR w zakresie utrzymania i doskonalenia maszyn
 • Zapoznanie się z celami PM
 • Zapoznanie ze strategiami działania UR
 • Określenie kluczowych wskaźników efektywności działu UR
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Przećwiczenie sposobu klasyfikacji i priorytetyzacji maszyn i urządzeń
 • Nabycie wiedzy o sposobie diagnozy stanu obecnego i obszarów poprawy w obszarze UR

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Rola UR w przedsiębiorstwie
 • Kluczowe definicje w zakresie PM
 • Strategie UR (reakcyjna, korekcyjna, czasowa TBM, kondycyjna CBM)
 • Przegląd kroków skutecznego wdrożenia TPM_PM
 • Wskaźniki oceny efektywności działu UR – MTTR, MTBF
 • Analiza kosztowa i ilościowa stanów magazynowych UR
 • Klasyfikacje maszyn i urządzeń – metody Problem Solving jako fundament doskonalenia w obszarze UR

Efekty:

 • Wypracowanie roli utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie, zakresów wsparcia i odpowiedzialności
 • Nauczenie obliczania kluczowych wskaźników oceny efektywności działu UR
 • Nauczenie systemowego rozwiązywania problemów na bazie przykładów z życia UR
 • Umiejętność planowania wdrożenia PM w organizacji
 • Umiejętność tworzenia i nadzorowania standardów TPM_PM
 • Umiejętność diagnozowania statusu wdrożenia PM w organizacji
 • Umiejętność oceny potencjału w obszarze UR
 • Wypracowanie strategii wdrażania PM w organizacji zgodnie z nabytą wiedzą

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^