LMCG Instagram

Techniki rozwiązywania problemów

Cele:

 • Budowanie oraz doskonalenie kompetencji rozwiązywania problemów
 • Przeszkolenie w zakresie metod rozwiązywania problemów
 • Wyćwiczenie umiejętności poszukiwania przyczyn źródłowych, określania rozwiązań w sposób ustrukturyzowany i definiowania sposobu rozwiązania danego problemu

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Diagnozowanie oraz definiowanie problemów (5W2H, SMART)
 • Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemów 

 • Trening umiejętności stosowania wybranych technik rozwiązywania problemów jak: Diagram Ishikawy, 5x WHY, Matryca priorytetów
 • Warsztaty – Rozwiązywanie problemów / znalezienie źródła / przyczyny problemu i określenie Action Plan do rozwiązania danego problemu (raport A3)
 • Tablice godzinowe - Analiza Pareto oraz badanie trendu strat
 • OPL - One point lesson, czyli lekcja jednopunktowa
 • Warunki skutecznego rozwiązywania problemów

Efekty:

 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób ustrukturyzowany
 • Umiejętność stosowania wybranych metod rozwiązywania problemów
 • Znajomość warunków jakie trzeba uzyskać, aby rozwiązać problem właściwie

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^