LMCG Instagram

Tworzenie efektywnych systemów sugestii

Cele:

 • Przedstawienie elementów Systemu Sugestii
 • Zapoznanie z procedurą obiegu dokumentacji Systemu Sugestii
 • Uświadomienie zagrożeń jakie niesie powierzchowne tworzenie Systemu Sugestii
 • Określenie warunków sukcesu wdrożenia Systemu Sugestii w organizacji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Historyczny rys funkcjonowania Systemów Sugestii
 • Case studies - Przykłady Systemów Sugestii z różnych firm
 • Funkcje i cele Systemu Sugestii w organizacji
 • Fazy budowania Systemu Sugestii
 • Podstawowa dokumentacja Systemu Sugestii: regulamin, wniosek – przykłady dobrych praktyk
 • Procedura obiegu wniosków z pomysłami, kryteria oceny wniosków, realizacja wniosków – przykłady dobrych praktyk
 • Monitorowanie statystyk
 • Działania promujące System Sugestii
 • Fazy wdrażania Systemu Sugestii, zagrożenia i jak sobie z nimi radzić?
 • Warunki sukcesu wdrażania Systemu Sugestii

Efekty:

 • Znane korzyści z Systemu Sugestii
 • Przygotowane osoby do wdrożenia Systemu Sugestii w organizacjach
 • Określone zagrożenia przy wdrażaniu i sposoby przeciwdziałania nim

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^