LMCG Instagram

Standaryzacja pracy magazynu

Cele:

 • Usprawnienie przepływu materiałów w ujęciu logistyki wewnętrznej (na styku produkcja - magazyn) 
 • Zrozumienie procesu przepływu wg Lean: komponent => podmontaż => wyrób finalny
 • Zbudowanie świadomości w zakresie rodzajów marnotrawstwa dla eliminacji MUDA w magazynie i logistyce materiałowej 
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie standaryzacji pracy na magazynie
 • Przekazanie wiedzy na temat metod skracania czasu przejścia materiałów przez magazyn (idealnie przepływ jednej sztuki lub zestawu /kitu, od komponentu do wyrobu gotowego).

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Przepływ materiałów i produktów
 • Magazynowanie tradycyjne vs supermarkety
 • Marnotrawstwo w procesach. Przyczyny marnotrawstwa w logistyce
 • Praca standaryzowana w logistyce
 • Ciągłe udoskonalanie vs praca standaryzowana
 • Czym jest praca standaryzowana? Gdzie funkcjonuje praca standaryzowana w magazynie?
 • Model pracy standaryzowanej w magazynie wg lean
 • Podstawowe definicje logistyki w magazynie
  • PFEP- Plan dla każdej cześci
  • Wartość zaokrąglenia (ang. Rounding Value)
  • Minimalna wielkość partii (ang. Minimum Lot Size)
  • Czas zamrożony (ang. Planning Time Fence )
  • Zapas bezpieczeństwa (ang. Safety Stock)
  • Czas bezpieczeństwa (ang. Safety Time)
  • Cykle kanban (ang. Kanban Cycles)
  • Kalendarz planowania (ang. Planning Calendar)
 • Layout
 • Wzorzec Procedury Działania, Standard Operating Procedure (SOP)
 • Utrzymanie – tablice Kamishibai
 • Korzyści z standaryzacji pracy magazynu

Efekty:

 • Usprawnienie przepływu materiałów w ujęciu logistyki wewnętrznej (na styku produkcja - magazyn) 
 • Wypracowanie przykładów standardów pracy dla magazynu
 • Określenie rodzajów strat w procesie magazynowania
 • Zapoznanie się z podstawowymi parametrami logistyki w magazynie dla osiągania elastyczności w procesach logistycznych (przechowywanie i dostarczanie komponentów)
 • Stworzenie modelu pracy standaryzowanej wg Lean

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^