LMCG Instagram

Rozwiązywanie problemów dla obszarów biurowych i usługowych

Cele:

 • Zrozumienie metodologii rozwiązywania problemów
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów (5Why, 5W2H, Diagram Ishikawy, Matryca oceny pomysłów
 • Zapoznanie ze skutecznym planowaniem i nadzorem nad działaniami
 • Zapoznanie z technikami procesu rozwiązywania problemów jak Raport 8D czy Raport A3
 • Zrozumienie kluczowych warunków sukcesu w procesie rozwiązywania problemów
 • Praktyczne przećwiczenie procesu rozwiązywania problemów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • 4 Kroki procesu rozwiązywania problemów
 • Narzędzia diagnozy – 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn – 5WHY, Diagram Ishikawy
 • Narzędzia planowania i oceny działań
 • Raport 8D i A3

Efekty:

 • Rozumienie procesu rozwiązywania problemów
 • Znajomość 4 kroków rozwiązywania problemów
 • Znajomość technik rozwiązywania problemów niezbędnych do poszukiwania przyczyn i rozwiązywania problemów

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Ćwiczenia praktyczne rozwiązywania problemów

^