LMCG Instagram

Sterowanie Produkcją

Cele:

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami planistycznymi (istota planu, Sales and Operations Plan, MPS)
 • Zapoznanie z APICS, Theory of Constraints, MRP i Pull, bottlenecks, sekwencjonowanie, nadawanie priorytetów, czas przejścia (lead time), zapasy (WIP)
 • Wprowadzenie do komunikacji celem ciągłego usprawniania harmonogramowania
 • Określenie istoty standardu i konieczności, jego stosowania w zespole
 • Wdrożenie przedstawionych narzędzi w życie

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie/Wyjścia na GEMBA/ Praca na konkretnym przykładzie z Państwa firmy


Program:

  Wprowadzenie do Sterowania Produkcją
  • Komponenty modelu biznesowego
  • Wpływ 3 aspektów otoczenia biznesowego na produkowanie
  Master Planning
  • Nadawanie priorytetów (horyzont planistyczny)
  • Sales & Operations Plan
  • MPS – Główny Plan Produkcji
  Zarządzanie zapotrzebowaniem
  • MRP –Material Requirement Planning
  • Harmonogramowanie
  Zarządzanie mocami i aktywnościami produkcyjnymi
  • Obciążenie zakładu
  • Techniczno-ludzkie moce produkcyjne
  • Aktywna kontrola produkcji
  Wykorzystanie narzędzi Lean (systemy jakościowe)
  • Just in Time
  • System ciągniony (Pull)
  • Ciągłe doskonalenie (Kaizen)
  • Kultura organizacyjna – praca zespołowa
  • Np. ISO, Six SIgma
  TOC – Teoria Ograniczeń
  • Co to jest wąskie gardło
  • Czas taktu, Czas przejścia
  • Ścieżka krytyczna

Efekty:

 • Zapoznanie z narzędziami planistycznymi i określenie po co są poszczególne narzędzia i korzyści z nich płynące
 • Zdobycie wiedzy i świadomości o planowaniu wielopoziomowym
 • Określenie co ma wpływ na właściwe planowanie i co w firmie musiało by się zmienić, aby planować we właściwy sposób

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^