LMCG Instagram

Narzędzia skutecznego Planisty

Cele:

 • Przećwiczenie narzędzi skutecznego Planisty
 • Zrozumienie potrzeby eliminacji marnotrawstwa i roli standaryzacji w Dziale Planowania
 • Zrozumienie kluczowych elementów z punktu widzenia Planowania dzięki wykorzystaniu symulacji procesu produkcyjnego.

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Planowanie Produkcji – centralna funkcja zapewniająca sukces w zarządzaniu produkcją
 • Narzędzia planistyczne. Omówienie narzędzi, które najbardziej spełniają oczekiwania skutecznego prowadzenia procesu produkcyjnego: SOP – Sales and Operations Plan, MPS – Główny Harmonogram Produkcji, MRP – Material Requirement Planning, JiT – Just inTime, TPT/OTP – Through Put Time/Order to payment, Plan sprzedaży a plan produkcji, czas taktu, czas cyklu/pracochłonność, obciążenie maszyn i urządzań, plan szczegółowy/plan dzienny, sekwencja produkcji, buforowanie, wąskie gardła, wsparcie informatyczne, proces eskalacji problemów, komunikacja w procesie planistycznym, nadganianie/wyprzedzanie planu, VSM – Mapa strumienia wartości, rodzina produktów itp.
 • Symulacja procesu produkcyjnego - wykorzystanie symulacji w celu przepracowania z uczestnikami istotnych elementów procesu planowania
 • Praca nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań do zastosowania – wybór narzędzi do wdrożenia
 • Od zapotrzebowania klienta do realizacji. Od SOP (Sales and Operations Planning) do MPS (Master Production Schedule). MPS jako podstawa planów szczegółowych. Realizacja zleceń produkcyjnych i wpływ Planowania na proces produkcyjny
 • Lean i systemy jakości w Planowaniu
 • Spojrzenie na proces planowania i zaprezentowanie ścieżki oraz zatwierdzenie narzędzi do wdrożenia
 • Wypracowanie Planu wdrożenia wybranych narzędzi skutecznego Planisty

Efekty:

 • Wypracowanie wspólnych i realnych narzędzi do wykorzystania i zastosowania w codziennej pracy Planisty
 • Pokazanie, jak współpraca, standaryzacja i budowanie systemu informacyjnego Planisty wpływa na poprawę wyników
 • Poznanie na konkretnych przykładach sposobów zastosowania narzędzi Lean
 • Pełne zaangażowanie Planistów poprzez uczestnictwo w tworzeniu narzędzi i zaplanowaniu ich wdrażania.

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 
^