LMCG Instagram

Lean w pracy Handlowca

Cele:

 • Zrozumienie potrzeby eliminacji marnotrawstwa i roli standaryzacji w pracy Handlowca
 • Zdefiniowanie podstawowych wskaźników wspierających sprzedaż
 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami Lean niezbędnymi w pracy Działu Sprzedaży
 • Przećwiczenie sposobu tworzenia standardów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Proces sprzedaży, działania dodające i niedodające wartość dla Klienta
 • Rodzaje marnotrawstwa w pracy Handlowca
 • Wizualizacja działań sprzedażowych – wskaźniki prognostyczne
 • Wizualizacja działań sprzedażowych – wskaźniki sprzedażowe
 • Rodzaje standardów niezbędnych w pracy Działu Sprzedaży
 • Organizacja miejsca pracy Handlowca: Lean w biurze, Lean w samochodzie
 • Korzyści z działań optymalizacyjnych w pracy Handlowca

Efekty:

 • Rozumienie procesu sprzedaży i roli standaryzacji i optymalizacji działań sprzedażowych
 • Umiejętność standaryzacji działań sprzedażowych
 • Wypracowanie banku pomysłów na rodzaje standardów w pracy Handlowca
 • Przećwiczenie 5S na przykładzie biurowym
 • Znajomość sposobu wizualizacji i roli wskaźników w procesie sprzedaży

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Mapowanie procesu sprzedaży
^