LMCG Instagram

Lean Office Safari (wizyta w Lean Service Institute - Niemcy, Frierdrichsdorf)

Cele:

 • Zrozumienie idei Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach
 • Zapoznanie z narzędziami organizacji miejsca pracy

Czas trwania:

1 dzieńi / 10-15

Miejsce:

Lean Service Institute; Friedrichsdorf


Cele:

 • Przedstawienie narzędzi Lean Performance Office na przykładzie wzorcowego biura Lean
 • Omówienie zasad 5S, standaryzacji i wizualizacji i korzyści z nich płynących na konkretnych przykładach zaprojektowanych i wdrożonych w Lean performance Office
 • Przekonanie do działań optymalizacyjnych w obszarze biur, usług, administracjiw

Program:

 • Filozofia działania Lean performance Office
 • Narzędzia Lean Performance Office
 • Gemba Walk – przejście przez obszary; analiza korzyści płynących z wdrożenia narzędzi LPO w biurach
 • LPO w IT (przykłady i korzyści)
 • Ćwiczenia w Laboratorium LPO
 • Warunki sukcesu we wdrożeniu LPO w organizacjach
 • Korzyści z LPO dla pracownika, kadry kierowniczej, organizacji

Efekty:

 • Wizualizacja narzędzi Lean Office, które można zastosować zaraz po przyjeździe do swojego miejsca pracy
 • Przekonanie do działań optymalizacyjnych na swoich obszarach
 • Wzmocnienie motywacji wśród pracowników co do wdrożenia narzędzi Lean Office

Metodologia:

Przejście przez obszary
Ćwiczenia indywidualne
Prezentacja efektów z działań

 

www.lean-service.institute 

^