LMCG Instagram

Lean Leadership

Cele:

 • Budowanie oraz doskonalenie kompetencji liderskich dla działań Lean
 • Trening umiejętności z obszaru narzędzi liderowania i skutecznej komunikacji dla działań Lean

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Lider skuteczny i nieskuteczny
 • 3 warunki sukcesu we wdrażaniu lean/kaizen w organizacjach
 • Skuteczna komunikacja – warunki sukcesu
 • Skrzynka z narzędziami komunikacji Lidera Lean: Słyszeć czy słuchać, Pytania otwarte, pytania zamknięte jako narzędzia zbierania dowodów podczas audytu Parafraza i podsumowywanie.
 • Opisywanie zjawisk za pomocą faktów i zachowań jako element obniżający opór a często i agresję
 • Jak motywować pracowników do działań Lean. Argumentacja korzyściowa, pochwała i komunikat JA w sprawie LEAN
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Postawa asertywna – kluczem do skutecznej komunikacji
 • Sposoby skutecznej reakcji na zastrzeżenia wobec Lean

Efekty:

 • Umiejętność przekonywania do Lean
 • Znajomość Komunikatu Ja i Pochwały w celu wywierania wpływu na innych
 • Umiejętność reagowania na zastrzeżenia wobec Lean
 • Znajomość zasad asertywności i umiejętność wykorzystania ich w trudnych sytuacjach np. audytu

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^