LMCG Instagram

Lean Controlling

Cele:

  • Przedstawienie wiedzy potrzebnej do analizy problemów przedsiębiorstwa z poziomu liczb
  • Omówienie zasad budżetowania.
  • Przygotowanie do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

  • Podstawy Controllingu
  • Centra zysków i centra kosztów – wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności na potrzeby funkcjonowania controllingu w firmie
  • Klasyfikacja kosztów działalności firmy
  • Controllingowy rachunek wyników firmy według marży pokrycia kosztów
  • Planowanie, budżetowanie i raportowanie - zasady i procedura sporządzania budżetów i raportowania ich realizacji
  • Próg rentowności – istota i wykorzystanie w praktyce
  • Analiza problemów kosztowych (marnotrawstw) na podstawie rachunku wyników firmy
  • Korzyści z funkcjonowania controllingu dla Lean

Efekty:

  • Rozumienie controllingu w organizacji i podziału kosztów na stałe i zmienne
  • Umiejętność wyliczania progu rentowności firmy
  • Umiejętność diagnozowania problemów/marnotrawstw firmy na bazie wniosków z rachunku wyników

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^