LMCG Instagram

Kanban i Supermarkety

Cele:

 • Zapoznanie z metodologią systemu PULL - logika przejścia z systemu PUSH na system PULL
 • Kanban, jako narzędzie kontrolujące przepływ materiałów i informacji
 • Redukcja poziomu zapasu
 • Stworzenie Supermarketu (produkcyjnego i na wyroby gotowe - magazyn)

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Zapoznanie z różnicami pomiędzy systemem PUSH i PULL
 • Kanban - powiązanie wizualne z przepływem materiału
 • 4 główne zadania Kanban
 • Zasady działania systemu Kanban
 • Typy kart Kanban (transportowa i produkcyjna)
 • Typy pętli Kanban
 • Kanban 2-BIN
 • Obliczanie kart Kanban w obiegu (średnie zapotrzebowanie miesięczne i dzienne - AMD i ADD)
 • RLT- replenishment lead time (cykl uzupełnienia zapasów), # ilości kart kanban
 • Koncepcja Supermarketu
 • Zasady określania poziomu Min i Max

Efekty:

 • Umiejętność wykorzystywania metodologii PULL na produkcji
 • Umiejętność tworzenia i nadzorowania kart Kanban dla komponentów i wyrobów gotowych
 • Umiejętność tworzenia Supermarketów
 • Redukcja poziomu zapasów.

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^