LMCG Instagram

Kaizen Event

Cele:

 • Zapoznanie z zasadami i metodą prowadzenia Kaizen Event
 • Przećwiczenie umiejętności prowadzenia Kaizen Event (warsztat)
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami z grupy JIT, m.in. balansowanie linii, mapowanie procesu, standaryzacja pracy, czas taktu, tablice kamishibai, SOP potrzebnymi do prowadzenia Kaizen Event
 • Optymalizacja wybranego procesu, redukcja kosztów w zależności od ustalonego celu Kaizen Event (warsztat)

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych - szkolenie
5 dni / 40 godzin lekcyjnych - warsztat Kaizen Event na Gemba

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Plan Kaizen Event
 • Kaizen Event w 9 krokach
 • Narzędzia Kaizen Event m.in.: Mapa procesu – SIPOC, Mapa procesu – Swim Lane, Mapa “toru pływackiego”, Balansowanie linii, SOP, Standaryzacja pracy, Kamishibai
 • Etapy Kaizen Event:
  • Stan obecny: cele, KPI, zbieranie danych, obserwacje procesu, opisanie procesu
  • Stan docelowy: określenie przyczyny problemu, znalezienie rozwiązań, projekt nowego procesu, wprowadzanie usprawnień,
  • Symulacja/Eksperyment: testowanie nowego procesu, wprowadzanie ulepszenia, nowy proces, wprowadzanie zmian w życie,
  • Utrzymanie: metoda wprowadzenia i optymalizacji nowego procesu, tworzenie standardów i instrukcji, szkolenie pracowników
  • Prezentacja dla kierownictwa: Gemba Walk, wyliczenie efektów z działań
 • Pętla ciągłego doskonalenia Kaizen
 • Reguły gry podczas Kaizen Event
 • Korzyści z Kaizen Event

Efekty:

 • Umiejętność prowadzenia Kaizen Event
 • Znajomość narzędzi potrzebnych do prowadzenia Kaizen Event
 • Realizacja postawionego celu warsztatów np. redukcja kosztów o… (warsztat)

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^