LMCG Instagram

CSR (Customer Specific Requirements) Specyfika klientów, różnice w interpretacji wymagań dla dostawców w branży automotive - podsumowanie

Cele:

 • Parafraza zrozumienia procesu wdrażania nowych projektów do produkcji
 • Przedstawienie specyfiki wymagań poszczególnych klientów
 • Uświadomienie różnic w podejściu klientów do procesu zarządzania jakością
 • Weryfikacja wątpliwości procesowych w temacie jakości w nowej produkcji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • CSR – przegląd wymagań klientów/producentów (Toyota, Suzuki, FCA, PSA, VW)
 • Różnice w oczekiwaniach/wymaganiach klientów na poszczególnych etapach wdrażania produktu
 • Jak odczytywać oczekiwania klientów?
 • Praktyczne przykłady rozwiązań – podejścia do spełnienia oczekiwań klientai

Efekty:

 • Umiejętność definiowania wymagań klienta i przełożenia ich na proces w organizacji
 • Wiedza na temat różnic w oczekiwaniach klienta – szczegółowości i wynikających z tego działań
 • Umiejętność rozmowy z klientem na temat realizacji oczekiwań
 • Zrozumienie rozwiązań/zastosowań praktycznych dla danych narzędzi w procesie zarządzania jakością dla nowych projektów

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Coaching
^