LMCG Instagram

CSR (Customer Specific Requirements) Przegląd wymagań dostawców. Planowanie wykonalności projektu.

Cele:

 • Zapoznanie z ogólnymi wymaganiami klientów w ich specyfice
 • Zdefiniowanie kroków otwarcia i oceny projektu
 • Określenie wykonalności procesowej projektu
 • Określenie opłacalności budżetowej projektu

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Przegląd CSR dla kluczowych producentów (Toyota, Suzuki, FCA, PSA, VW)
 • Przegląd kluczowych korków otwarcia projektu
 • DFMEA – analiza potencjalnych błędów na etapie projektowania wyrobu
 • Ocena wykonalności technicznej wyrobu
 • Ocena budżetowa (finansowa) projektu

Efekty:

 • Poglądowa znajomość wymagań klientów w branży automotive
 • Umiejętność definiowania kluczowych kroków we wdrażaniu projektu
 • Umiejętność oceny wykonalności technicznej projektu
 • Umiejętność oceny finansowej nowego projektu (opłacalność)

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^