LMCG Instagram

CSR (Customer Specific Requirements) Proces zatwierdzania produktu i produkcji PPAP (Production Part Approval Process)

Cele:

 • Zrozumienie procesu identyfikowalności wyrobu (traceability)
 • Zdefiniowanie wymagań klienta co do pakowania produktu
 • Zapoznanie ze sposobem tworzenia FMEA dla procesu (PFMEA)
 • Określenie wymagań dla dostawców niższych wag (PPAP dostawcy)
 • Zapoznanie ze specyficznymi standardami klienta (operacyjne, pomiarowe, technologiczne)
 • Nauczenie metod statystycznej analizy procesu

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Identyfikowalność wyrobu w procesie
 • Wymagania co do pakowania wyrobów – handling manual
 • Proces FMEA – analiza potencjalnych wad procesowych
 • Przełożenie wymagań klienta na dostawców (PPAP dostawcy)
 • Specyficzne standardy klienta dla naszej organizacji (technologia, operacja oraz pomiary)
 • Statystyczna Kontrola Procesu - SPC

Efekty:

 • Zrozumienie wagi identyfikowalności wyrobu w procesie
 • Umiejętność przełożenia wymagań klienta co do pakowania wyrobu.
 • Umiejętność przewidywania wpływu pakowania na jakość wyrobu
 • Umiejętność tworzenia FMEA procesowego
 • Umiejętność przełożenia wymagań klienta na dostawców przedsiębiorstwa
 • Umiejętność odczytywania oraz dopasowania się do specyficznych standardów klienta
 • Umiejętność statystycznego zarządzania jakością w procesie – odczytywanie anormalności

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^