LMCG Instagram

CSR (Customer Specific Requirements) Jakość w produkcji seryjnej

Cele:

 • Zapoznanie z celami audytu produkcji początkowej
 • Nauczenie tworzenia planu kontroli dla produkcji seryjnej
 • Zrozumienie wpływu utrzymania maszyn na jakość procesu i wyrobu
 • Zrozumienie wpływu narzędzi lean na jakość procesu i produktu

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Audyt produkcji początkowej dla serii
 • Plany kontroli dla produkcji seryjnej, Tworzenia oraz zarzadzanie
 • Ocena stanu technicznego maszyn
 • Wpływ utrzymania maszyn na jakość procesu i wyrobu – TPM
 • Narzędzia Lean i ich wpływ na doskonalenie jakości (5S, Gemba Kanri, Wizualizacja)

Efekty:

 • Umiejętność prowadzenia audytu dla produkcji początkowej
 • Umiejętność tworzenia oraz zarzadzania planami kontroli dla produkcji seryjnej
 • Umiejętność diagnozy stanu technicznego maszyn
 • Umiejętność zastosowania narzędzi lean w procesie zarzadzania jakością

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^