LMCG Instagram

CSR (Customer Specific Requirements) APQP (Advanced Product Quality Planning)

Cele:

 • Przedstawienie faz planowania uruchomienia produktu
 • Zapoznanie z metodologią budowania planów kontroli
 • Przećwiczenie umiejętności tworzenia planów kontroli
 • Nauczenie definiowania ryzyk w procesie i ich zapobiegania - analiza FMEA
 • Przećwiczenie umiejętności tworzenia BOM (Bill Of Material)

Czas trwania:

3 dni / 24 godziny lekcyjne

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Kluczowe kroki planowania uruchomienia nowego projektu po jego zatwierdzeniu
 • FMEA – analiza potencjalnych wad i zagrożeń w procesie
 • Control Plan – jak tworzyć plany kontrolne w procesie.
 • Plany kontrolne dla prototypów oraz produkcji seryjnej
 • Tworzenie o raz zarządzanie BOM (Bill Of Material)

Efekty:

 • Umiejętność panowania planowanie uruchomienia w krokach milowych
 • Umiejętność tworzenia analizy prewencyjnej FMEA
 • Umiejętność tworzenia planów kontroli
 • Umiejętność tworzenia, czytania oraz zarzadzania BOM
 • Rozumienie BOM, Control Plan i FMEA

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^