LMCG Instagram

Audyty 5S. Jak efektywnie prowadzić audyty?

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacji podczas prowadzenia audytów
 • Rozwijanie umiejętności asertywnego reagowania podczas audytu
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją osób uczestniczących w audytach

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Otwarcie szkolenia oraz autoprezentacja uczestników
 • Rodzaje audytów, cele audytów i efekty jakie audytor chce osiągnąć.
 • Skrzynka z narzędziami audytora
  1. Techniki aktywnego słuchania osób audytowanych
  2. Zadawanie pytań podczas audytu
  3. Parafraza jako narzędzie wspierające prowadzenie audytu
  4. Opis a ocena sytuacji
  5. Techniki relaksacyjne wspierające odreagowywanie stresu związanego z prowadzeniem audytu
  6. Asertywna odmowa w przypadku manipulacji
  7. Technika stopniowania reakcji
 • Otwieranie spotkania audytowego
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas audytu
 • Zamknięcie audytu - podsumowanie

Efekty:

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność radzenia sobie z objawami stresu podczas rudnych rozmów
 • Uzyskanie większej pewności w rozmowach audytowych
 • Uzyskanie większej skuteczności prowadzonych audytów

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^