LMCG Instagram

TWI Relacje pracownicze

Cele:

 • Poznanie zasad Lean Leanguage – komunikacji budującej otwartość i zaufanie
 • Zapoznanie oraz praktyczny trening wykorzystania metody rozwiązywania i zapobiegania problemom: 4 kroki TWI Relacje z Pracownikami (TWI-RP)
 • Rozwój kompetencji przywódczych ułatwiających przewidywanie, rozpoznawanie oraz rozwiązywanie problemów pracowniczych w oparciu o metodę 4 kroków TWI-RP
 • Wprowadzenie do innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów pracowniczych z wykorzystaniem metod coachingowych Points of You oraz Action Learning

Daty realizacji:

24-25.06.2020

02-03.12.2020

 

Miejsce realizacji:

Wrocław


Program:

Dzień pierwszy:

 • Rola przełożonego w kształtowaniu relacji z pracownikami
 • Lean Inner Leadership – jak stać się prawdziwym liderem?
 • Czym jest problem i jak go rozwiązać?
  • zapoznanie i przećwiczenie sposobów rozwiązywania problemów zgodnie z zasadami TWI RP
  • omówienie i przećwiczenie metod coachingowych – jak wykorzystywać Points of You oraz Action Learning w rozwiązywaniu problemów pracowniczych

Dzień drugi:

 • Utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami metoda 4 kroków
 • Lean Language – komunikacja budująca otwartość i zaufanie
  • omówienie pułapek myślenia czyli skąd się biorą trudności w obiektywnej ocenie rzeczywistości
  • przećwiczenie umiejętności myślenia pytaniami
  • omówienie i przećwiczenie modeli udzielania feedbacku
  • przećwiczenie wybranych zasad skutecznej komunikacji – praktyczne wskazówki co robić i jak mówić aby być właściwie zrozumianym

Efekty:

 • Zrozumienie roli przełożonego w budowaniu relacji z pracownikami
 • Zbudowanie świadomości czym jest prawdziwy leadership
 • Poznanie metod budowania relacji z pracownikami w oparciu o TWI RP
 • Poznanie zasad komunikacji budującej otwartość i zaufanie
 • Nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne praktykowanie poznanych narzędzi

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Autorski program rozwijający kompetencje przywódcze oparty o poznanie i przećwiczenie kroków TWI - RP uwzględniający praktykę rozwiązań stosowanych w coachingu i mentoringu oraz skutecznej pracy grupowej zgodnie z zasadami action learning.

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na aspekt zarządzania firmą związany z zarządzaniem pracownikami i budowaniem poprawnych, prostych relacji.

Pamiętaj: „Klienci nie są najważniejsi. Najważniejsi są pracownicy. Jeśli zadbasz o swoich pracowników oni zatroszczą się o Klientów” - Richard Branson

Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie : co robić aby mieć takich pracowników, którzy zadbają o Klientów niezależnie czy jest to Klient wewnętrzny czy zewnętrzny?

Zapoznamy się z metodą 4 kroków TWI – RP, która według jej twórców daje podstawy do dobrego kierowania czyli „postępowania tak, aby pracownicy ( ..) robili to, czego wymaga od nich przełożony, wtedy kiedy należy to zrobić i w sposób, w jaki chce tego przełożony, ponieważ oni sami chcą to zrobić”.

Nauczymy się metod coachingu grupowego, możliwych do samodzielnego zastosowania już następnego dnia po warsztatach.

TWI-RP to bardzo ważny element wdrażania i utrzymania lean management w organizacji.

Zapraszamy do poznania narzędzia, które pomoże poukładać Twój biznes.

Pliki do pobrania

^