LMCG Instagram

TWI Instruktaże pracownicze

Cele:

 • Zrozumienie roli lidera XXI wieku
 • Przygotowanie do prowadzenia Instruktaży Stanowiskowych
 • Przygotowanie do budowania oraz zarządzania kompetencjami w organizacji
 • Przećwiczenie budowy Arkusza Podziału Pracy - APP
 • Przygotowanie do skutecznego wdrożenia pracownika (onboarding)
 • Nauka stosowania Czterech Kroków Instruoawania Pracowników

Daty realizacji:

22-23.04.2020

18-19.11.2020

Miejsce realizacji:

Wrocław


Program:

Dzień pierwszy:

 • Rola lidera we współczesnych systemach zarządzania
 • Wyzwania przedsiębiorstw i liderów w XXI wieku
 • Wprowadzenie do TWI - historia i podstawowe informacje
 • Film - wprowadzenie do metody TWI. Wyjaśnienie idei TWI na przykładzie
 • Rola komunikacji w procesie szkolenia dorosłych
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy jako fundament instruowania
 • Ćwiczenia na bazie przedstawionych przykładów (gry symulacyjne)
 • Cztery Kroki Instruowania Pracowników

Dzień drugi:

 • Ćwiczenie Instruktażu Pracowniczego na bazie opracowanych Arkuszy Podziału Pracy
 • Przygotowanie matrycy kompetencji. Realizacja instruktaży wg wskazań w matrycy kompetencji
 • Przeprowadzenie instruktażu wzorcowego
 • Wejście na GEMBA. Opracowanie Arkuszy Podziału Pracy wg poznanej metodologii
 • Trening prowadzenia instruktaży pracowniczych na bazie opracowanych Arkuszy Podziału Pracy
 • Potwierdzenie kompetencji i uzyskanie właściwego statusu w matrycy kompetencji
 • Efekty jakie można uzyskać dzięki TWI - przykłady praktyczne z innych projektów

Efekty:

 • Znajomość kluczowych zasad wdrażania pracowników (onboarding)
 • Znajomość zasad i reguł prowadzenia skutecznych instruktaży
 • Znajomość zasad tworzenia standardów instruktażowych APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • Znajomość kluczowych czynników wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Zrozumienie wyzwań i roli lidera w nowoczesnych systemach zarządzania w XXI wieku

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Pliki do pobrania

^