LMCG Instagram

Lean Office

Cele:

 • Zrozumienie idei Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach usługowych
 • Zapoznanie z narzędziami organizacji miejsca pracy w biurach
 • Przygotowanie do wzmocnienia kultury Lean w organizacji

Daty realizacji:

16-17.04.2020

21-22.10.2020

Miejsce realizacji:

Wrocław


Program:

Dzień pierwszy:

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Omówienie 7 rodzajów marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
 • Przykłady marnotrawstwa w pracy uczestników warsztatów w obszarze 7 rodzajów strat
 • Gra symulacyjna – wprowadzenie do 5S
 • Omówienie 5S z korzyściami z zastosowania 5 S

Dzień drugi:

 • Standaryzacja w miejscu pracy. Przykłady standardów w biurach i usługach
 • Omówienie 5S wraz z korzyściami z zastosowania 5 S
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania. Przykłady wizualizacji
 • Pułapki we wdrażaniu Lean Office i jak sobie z nimi radzić?
 • Rola, zadania i standardy pracy osoby odpowiadającej za 5S i Lean na swoich obszarach
 • Opracowanie Planu Działań możliwego do zrealizowania na poziomie uczestników warsztatów

Efekty:

 • Znajomość typów marnotrawstwa i umiejętność rozpoznawania
 • Znajomość zasad 5S i umiejętność działań w zakresie 5S
 • Znajomość zasad standaryzacji i wizualizacji oraz umiejętność opracowania wizualnych standardów
 • Zmiana zadaniowego podejścia do zarządzania na podejście systemowe
 • Umiejętność wykorzystania sprawdzonego narzędzia planowania strategicznego

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Pliki do pobrania

^