LMCG Instagram

Lean Management 5S

Cele:

 • Zrozumienie idei Lean Management i eliminacji marnotrawstwa
 • Przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach
 • Zapoznanie z narzędziami organizacji miejsca pracy - 5S
 • Przygotowanie do prowadzenia Akcji 5S
 • Przećwiczenie budowania właściwych standardów i tworzenia wizualizacji
 • Nauka prowadzenia audytów

Daty realizacji:

11-12.03.2020

05-06.10.2020

Miejsce realizacji:

Wrocław


Program:

Dzień pierwszy:

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Omówienie 7 rodzajów marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
 • Przykłady marnotrawstwa w pracy uczestników warsztatów w obszarze 7 rodzajów strat
 • Wyjście na obszary w poszukiwaniu marnotrawstwa
 • Gra symulacyjna – wprowadzenie do 5S

Dzień drugi:

 • Omówienie 5S wraz z korzyściami z zastosowania 5 S
 • Standaryzacja w miejscu pracy - przykłady standardów
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania - przykłady wizualizacji
 • Efektywne prowadzenie audytów
 • Korzyści z 5S w organizacji

Efekty:

 • Znajomość zasad standaryzacji i wizualizacji
 • Znajomość typów marnotrawstwa
 • Umiejętność opracowania wizualnych standardów
 • Umiejętność rozpoznawania marnotrawstwa w praktyce
 • Umiejętność prowadzenia efektywnych audytów
 • Znajomość zasad 5S
 • Znajomość korzyści z wdrożenia 5S w organizacji
 • Umiejętność działań w zakresie 5S

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Pliki do pobrania

^