LMCG Instagram

Hoshin Kanri, czyli jak kaskadować cele i realizować strategię organizacji

Cele:

 • Zapoznanie się z koncepcją budowania strategii doskonalenia organizacji - Hoshin Kanri
 • Zrozumienie koncepcji HK oraz celów jej stosowania
 • Zapoznanie się z 5-cio krokowym procesem myślowym Hoshin Kanri
 • Zapoznanie się z odmianami Hoshin Kanri
 • Zapoznanie się z metodyką kreowania wizji i misji organizacji
 • Przygotowanie do praktycznego wykorzystania X-matrix w organizacji

Daty realizacji:

19-20.05.2020

04-05.11.2020

Miejsce realizacji:

Wrocław


Program:

Dzień pierwszy:

 • Hoshin Kanri jako koncepcja budowania strategii doskonalenia organizacji
 • Hoshin Kanri - definicja oraz kluczowe założenia koncepcji
 • Hoshin Kanri – cele zastosowania metody ‘zarządzania za pomocą kompasu’ w organizacji
 • Kaskada celów z poziomu zakładu (N) na poziom zespołu (N-x)
 • Hoshin Kanri – proces myślowy: kroki 1-5

Dzień drugi:

 • Wizja i misja organizacji jako punkt wyjścia dla budowy strategii doskonalenia organizacji przez pryzmat celów
 • Opracowanie wizji i misji - case study
 • X-matrix – czyli w jaki sposób opracować całościowy obraz organizacji?
 • Budowa X-matrix - case study

Efekty:

 • Znajomość genezy, koncepcji oraz założeń koncepcji Hoshin Kanri, czyli kaskadowania celów organizacji
 • Zrozumienie 5cio krokowego procesu myślowego Hoshin Kanri
 • Znajomość oraz praktyka metodyki tworzenia X-matrix- matrycy celów organizacji
 • Przygotowanie do tworzenia wizji i misji organizacji

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^