LMCG Instagram

TPM Kompleksowe zarządzanie Parkiem Maszynowym

Cele:

 • Uświadomienie roli i zadań w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości pracy oraz doskonalenia procesów
 • Nabycie umiejętności definiowania strat w procesach
 • Nabycie umiejętności obliczania efektywności maszyn i procesu – wskaźnik OEE
 • Nabycie umiejętności strukturalnego doskonalenia procesu oraz analizy problemów (awarii, strat, wypadków,przestojów, itp.)

Daty realizacji:

-

Miejsce realizacji:

Wrocław


Program:

Dzień pierwszy:

 • TPM – cele, założenia, korzyści
 • Role działów w kontekście działań doskonalących organizację
 • Fundamenty TPM: Filozofia zmian, 5S, Standaryzacja, Kaizen
 • Klasyfikacja strat - 16 strat w TPM

Dzień drugi:

 • Obliczanie OEE – wskaźnika efektywności maszyn i procesu
 • Autonomous Maintenance - 7 etapów wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu
 • Strukturalne rozwiązywanie problemów - Kobetsu Kaizen
 • Wdrażanie TPM w firmie

Efekty:

 • Umiejętność wykorzystywania metodologii wykrywania i eliminacji problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego
 • Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE
 • Umiejętność tworzenia wizualnych standardów inspekcji, czyszczenia, konserwacji maszyn
 • Umiejętność planowania działań doskonalących procesy na bazie danych, liczb i faktów

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Pliki do pobrania

^