LMCG Instagram

Toolbox Lean Management PWSZ

ORGANIZATOR KIERUNKU

PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4, 58–300 Wałbrzych

www.podyplomowe.pwsz.com.pl/toolbox 
studiapodyplomowe@pwsz.com.pl 

tel. 74 641 92 24, 74 641 92 03, 74 641 92 04

Dane kontaktowe

Lean Management Consulting Group
ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

Anna Migas
Koordynator ds. Kluczowych Projektów Lean
biuroprojektow@lmcg.com.pl 

tel. 531606222

Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Toolbox Lean Management jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze narzędzi i technik szczupłego zarządzania. Nasze Studia Podyplomowe w pełni przygotują Państwa do roli experta w dziedzinie budowania podejścia procesowego/Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia/ Jakości w organizacji.

Charakterystyka studiów

III edycja Studiów Podyplomowych zorganizowana jest na bazie potrzeb firm produkcyjnych i usługowych w zaresie ciągłego doskonalenia/Lean/Kaizen. Znajomość i zastosowanie narzędzi z tych obszarów pozwala ludziom i organizacjom doskonalić się i rozwijać osiągając wyższą efektywność pracy. Experci w zakresie Lean Management są poszukiwani na rynku pracy i mają większe możliwości rozwoju. 1 roczny program studiów zakładający 184 godzin w temacie narzędzi Lean Management, prowadzony w sposób warsztatowy z wyjazdami studyjnymi do firm produkcyjnych - daje podstawę do zdobycia wiedzy i umiejętności. Zjazdy prowadzone są przez praktyków, konsultantów Lean Management Consulting Group, specjalistów mających doświadczenie we wdrażaniu narzędzi Lean Management oraz przez wybranych wykładowców praktyków z PWSZ. Program obejmuje 4 wyjazdy do firm produkcyjnych. Podczas warsztatów wykorzystywane są symulacje, gdy, ćwiczenia i case studies. Uczestnicy uczą się na konkretnych przykładach jak działają narzędzia Lean management i przygotowują projekt zaliczeniowy, dający podstawę do uzyskania certyfikatu Lean Coacha, wydawanego przez Partnera merytorycznego Studiów, firmę consultingową Lean Management Consulting Group oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Grupa docelowa

 • Inżynierowie jakości, inżynierowie procesu
 • Specjaliści ds. Lean, specjaliści ds. Jakości
 • Pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością
 • Dyrektorzy i/lub kierownicy działów zarządzania jakością
 • Dyrektorzy i/lub kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy i/lub kierownicy działów optymalizacji procesów/lean/kaizenn

Program

Moduł I: Lean Basic - podstawy filozofii Lean Management  (liczba godzin: 32)

1. Lean Management – geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach – 8 h;
2. Narzędzia eliminacji strat w procesach – standaryzacja procesów, zarządzanie wizualne, 5S – 8 h;
3. Standaryzacja pracy liderów i menedżerów – Gemba Kanri – 8 h;
4. Budowanie strategii doskonalenia w organizacji – budowa celów i wskaźników procesowych – 8 h.

Moduł II: Zarządzanie przepływem materiałów, informacji i pracowników (liczba godzin: 40)
1. Budowanie powtarzalności procesów w oparciu o zapotrzebowanie klienta (obliczanie czasów taktu (TT) i cyklu (CT) w procesach) – 8 h;
2. Standaryzacja pracy – SOP jako fundament powtarzalności i odtwarzalności procesów. Balansowanie procesu - Yamazumi– 8 h;
3. Podstawy zarządzania przepływem materiałów w organizacji - karty Kanban, supermarkety – 8h;
4. Mapowanie strumienia wartości w przedsiębiorstwie VSM – 16 h;

Moduł III: Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym (liczba godzin: 32)
1. TPM – Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym – podstawy – Kobetsu Kaizen (wskaźnik efektywności maszyn OEE) – 4 h;
2. Narzędzia procesu rozwiązywania problemów – analiza 5W2H, analiza 5xWhy, diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawa), analiza i planowanie wdrożenia środków zaradczych – 8 h;
3. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – budowanie zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów – 8 h;
4. Planowane Utrzymanie Ruchu (Planned Maintenance) – analiza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF. Priorytetyzacja i klasyfikacja maszyn i urządzeń . Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF dla części zamiennych - 8 h;
5. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie – 4 h.

Moduł IV: Kaizen – Jak efektywnie zaangażować pracowników w doskonalenie organizacji? (liczba godzin: 16)
1. Jak zbudować skuteczny system sugestii pracowniczych (warunki sukcesu)? – 8 h;
2. Rola Lean Managera w organizacji – 8 h.

Moduł V: Lean Office – efektywne procesy administracyjne (liczba godzin: 28)
1. Rola standaryzacji w procesach administracyjnych  – 8 h;
2. Mapowanie procesów administracyjnych  - metody: VSM (Value Stream Mapping) , BPMN 2,0, Makigami – 16 h;
3. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie – 4 h.

Moduł VI: Efektywne zarządzanie jakością – Total Quality Management (liczba godzin: 36)
1. SQR (Supplier Quality Requirements)  - narzędzie planowania jakości w organizacji. Przewodnik wymagań jakościowych dla dostawców – 16 h; Seba
2. Narzędzia planowani jakości – APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis) – 16 h.
3. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie – 4 h.

Organizacja studiów

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry – 11 zjazdów plus egzamin

Liczba godzin: 184

Forma prowadzonych zajęć:korzyści z udziału w studiach wykłady, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne, gry symulacyjne

Czas prowadzonych zjazdów: Studia podyplomowe organizowane są w trybie niestacjonarnym (weekendowym: sobota, niedziela)
w godz. 8.00-17.00, maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

Warunki uczestnictwa: Ukonczenie studiów I stopnia.

Cena: 2.100 zł/semestr

Korzyści z udziału w studiach

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu
 • Certyfikaty: Lean Coach - Partnera merytorycznego Lean Management Consulting Group (LMCG)
 • Prowadzone zajęcia przez zespół konsultantów, praktyków biznesu
 • 3 zjazdy realizowanych na terenie firm produkcyjnych (około 32h)
 • Pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym
 • Rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe

Zapisz się

www.podyplomowe.pwsz.com.pl/toolbox/rekrutacja 

Filmy

  

 

 

  

 


Sylwetki wykładowców

Mariusz Jedliński, dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem logistycznym na rzecz praktyki gospodarczej w Polsce i za granicą. „Auditor/konsultant Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000” – TÜV Consulting Polska Sp. z o. o. oraz Fachexperten der TŰV Cert – Zertifierungstelle fűr Managementsysteme des TŰV Thűringen e.V. – certifikat of TŰV Thűringen. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego w Poznaniu.

Beata Detyna, doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Specjalizuje się w problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania jakością. Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ AS w Wałbrzychu.

mgr Krzysztof Drozdowski, Konsultant LMCG, Six Sigma Black Belt oraz certyfikowany Audytor BOS w Bombardier Transportation. Magister Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Międzynarodowego Audytora Bombardier Operating System oraz Kierownika Planowania Produkcji. Wykładowca UE we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzania Produkcją. Realizuje szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3).

mgr Agata Nowak, Konsultant realizujący projekty procesowe, doradztwo oraz szkolenia w zakresie Lean Management oraz Six Sigma: DMAIC, MSA, standaryzacja, 5S, wizualizacja, TWI, VSM. Specjalizuje się w analizie biznesowej oraz szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami IT. Trener kompetencji miękkich w obszarze Change Management. Pełniła funkcję głównego eksperta w IMPEL BUSINESS SOLUTIONS S.A. realizując projekty oraz szkolenia Lean Six Sigma oraz Kaizen. Posiada Polski Certyfikat BPMN oraz certyfikację systemów zarządzania jakością ISO, min. Managera Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949.

mgr inż. Łukasz Rudny, Customer Quality Assurance – NSK Steering Systems Europe (Polska). Specjalizuje się w zakresie analizy problemów z wykorzystaniem narzędzi jakościowych, analizy procesów zachodzących w firmie i innych zaawansowanych metod z zakresu jakości. Posiada certyfikat audytora procesu wg VDA 6.3 wydany przez VDA QMC. Uczestnik kursów z zakresu zaawansowanego planowania jakości wyrobów, statystycznego sterowania procesami SPC, badania systemów pomiarowych MSA, zastosowania wymagań ISO/TS 16949:2009.

mgr inż. Patryk Szatkowski, Logistic Leader w Wabco Polska. Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacji, wizualizacji, systemu 5S, systemu sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich takich jak: TWI – instruowanie pracowników. Posiada certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

mgr Sebastian Bączyński, Team Manager – Supplier Quality Developement – Mando Polska. Odpowiedzialny za realizację procesu zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji oraz za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych komponentów. Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw.

mgr Małgorzata Bednarek-Rybicka, Senior Consultant w Lean Management Consulting Group; konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, PSS, KPI deployment, Shopfloor Management i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Praktyk i pasjonat metodologii TWI.

^