LMCG Instagram

Studia podyplomowe MBA Lean Management WSH

ORGANIZATOR KIERUNKU


PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/oferta-edukacyjna/mba/mba-lean-management 

Dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA
aneta.szymanska@handlowa.eu 
tel. 71 333 11 11

Dane kontaktowe

LMCG Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Jesionowa 13
55-040 Bielany Wrocławskie

Marcelina Palonek
Dyrektor Biura Projektów
mpalonek@lmcg.com.pl
tel. +48 887 930 500


LMCG jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej, której siedzibą jest Wrocław. Wspólnie organizujemy studia podyplomowe MBA Lean Management. Są to jedyne tego typu studia podyplomowe MBA w Polsce. Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz certyfikat Lean Managera, Lean Coacha i Lean Leadera. Zajęcia podczas studiów prowadzone przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w swojej specjalizacji. W ramach studiów organizowane są zjazdy na terenach firm produkcyjnych oraz w Lean Service Institute w Niemczech. W przypadku zakazu wejść na teren firm w związku z Pandemią, organizujemy case study z danej organizacji, gdzie miała odbyć się wizyta z możliwością zadania pytań przedstawicielowi naszej firmy Partnerskiej. Jeśli jest taka możliwość nagrywamy filmy z terenu firmy produkcyjnej, aby jak najbardziej przybliżyć studentom przykłady omawianych narzędzi.

1. Cel studiów

Studia podyplomowe MBA Lean Management ma za zadanie udoskonalenie kompetencji przywódczych oraz zarządczych zgodnie z filozofią Lean Management. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak Lean / Kaizen/ Ciągłe Doskonalenie w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z filozofią Lean. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów podyplomowych MBA Lean Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

2. Organizacja studiów i wartość inwestycji

Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Podczas dwóch semestrów realizujemy 240 godzin zajęć. W normalnych warunkach (bez zakazu wejść na teren firm partnerskich w związku z Pandemią) 5 zjazdów organizowanych jest na terenie firm partnerskich: Lean Service Institute, Mondelez Europe Services GmbH Sp. z o.o , Aktiw Sp. z o.o., Mando Corporation Poland Sp. z o.o. oraz NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. W przypadku zakazu wejść na teren firm produkcyjnych dokładamy starań, aby przykłady i casy nie utraciły na praktyczności. Zapraszamy praktyków na zajęcia i przybliżamy specyfikę i narzędzia Lean w możliwy najatrakcyjniejszy sposób. Spotkania prowadzone są warsztatowo, zajęcia praktyczne przeplatane są symulacjami, grami, ćwiczeniami i dyskusjami z ciekawymi prowadzącymi – praktykami, specjalistami w swoim fachu.

Ze względu na udział osób aktywnych zawodowo, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym. Organizowane są maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu, w soboty i niedziele, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8. 00 i trwają do godziny 17.00.

Wartość inwestycji - 17 700 zł + 300 zł wpisowe. 

3. Adresaci studiów

Studia podyplomowe MBA Lean Management adresowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych.

4. Korzyści z udzału w studiach podyplomowych MBA Lean Management

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA. Wrocław jako siedziba wielu firm daje nam możliwość organizowania zjazdów (co najmniej 5) na terenie zakładów produkcyjnych. Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech. Oprócz problematyki związanych z Lean Management aż 30 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Skutkuje to rozwojem kompetencji zarządczych oraz umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym.

By jak najbardziej urozmaicić zajęcia, organizujemy wyjazdy terenowe. Studenci rozpatrują case studies, a każdy zjazd prowadzony jest w formie warsztatów. Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz liczne certyfikaty. Są to między innymi certyfikat Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Managera potwierdzone przez Lean Service Institute.

5. Program studiów

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych. Są to Fundamenty filozofii Lean Management, Skuteczne koordynowanie w kulturze Lean oraz Strategia Zarządzania Organizacją. Po opanowaniu wiedzy z każdego modułu następuje egzamin, a po ich zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA. Wrocław jako metropolia skupiona na nauce i rozwoju jest doskonałym miejscem na skuteczne zdobywanie wiedzy z zakresu Lean.

 

MODUŁ 1: Fundamenty filozofii Lean Management - 80h

Lean Management podstawy

Tematy:

 • Geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach
 • Narzędzia eliminacji strat w procesach (5S, Standaryzacja, Wizualizacja )

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Efektywne zarządzanie zasobami

Tematy:

 • TPM - Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym - podstawy - Kobetsu Kaizen (wskaźnik efektywności maszyn OEE, ukierunkowane doskonalenie procesów, proces rozwiązywania problemów )
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance ) - budowanie zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów
 • Podstawy Planowanego Utrzymania Ruchu (Planned Maintenance) - analiza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF. Priorytetyzacja i klasyfikacja maszyn i urządzeń. Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF dla części zamiennych

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Narzędzia optymalizacji procesów

Tematy:

 • Idea procesowości
 • Istota Mapowania Procesów, cele i zasady, sposoby zbierania danych
 • Analiza danych pod kątem rozpoznania słabych punktów procesu
 • Obliczanie czasów Taktu (TT) i Cyklu (CT)
 • Balansowanie procesów - Yamazumi
 • Arkusze pracy standaryzowanej
 • Wizualizacja stanu obecnego procesu
 • Opracowanie stany docelowego procesu

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania procesem
 • Praktyczne przetestowanie narzędzi Lean w procesach administracyjnych

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

Komunikacja w kulturze Lean

Tematy:

 • Rola komunikacji w zarządzaniu
 • Warunki skutecznej komunikacji
 • Umiejętności i zachowania Managera Lean
 • Argumentacja korzyściowa do działań Lean

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

MODUŁ 2: Skuteczne koordynowanie w kulturze Lean - 80h

Shopfloor Management - Gemba Kanri

Tematy:

 • Kluczowe wskaźniki procesowe (KPI)
 • Wizualizacja KPI w procesie
 • Standaryzacja działań i pracy liderów i managerów
 • Skuteczne i efektywne spotkania zespołowe
 • Kaskadowanie spotkań w organizacji

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Lean Quality Management

Tematy:

 • Proces rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA
 • Narzędzia definiowania procesów - 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn - 5Why, Diagram Ishikawy
 • Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązań
 • Narzędzia planowania i oceny działań
 • Raporty A3, 8D
 • FMEA
 • APQP

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Zarządzanie projektami Lean

Tematy:

 • Etapy cyklu projektu
 • Analiza ryzyk w projekcie
 • Rola komunikacji w projekcie
 • Budżetowanie w projekcie
 • Baza kontrolna w projekcie - wskaźniki efektywności projektu (CPI, SPI)

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Training Within Industry

Tematy:

 • Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku
 • Geneza i cele TWI
 • Budowa arkusza podziału pracy - APP
 • 4 kroki instruowania pracowników
 • Przegląd Metod Doskonalenia Pracy oraz Relacji Pracowniczych jako filarów TWI

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

MODUŁ 3: Strategia zarządzania organizacją - 80h

Zarządzanie w kulturze Lean

Tematy:

 • Zadania i standardy pracy managera w kulturze Lean
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem
 • Skuteczne wdrażanie zmiany
 • Budowa i koordynowanie skutecznego systemu sugestii
 • Warunki skutecznego wdrażania kultury Lean

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Toyota Kata przywództwo i coaching w kulturze Lean

Tematy:

 • Rozwój liderów w kulturze Lean
 • Prowadzenie skutecznego cyklu rozwoju - Gemba Walk & Talk
 • Wykorzystanie cyklu PDCA w rozwoju ludzie
 • Kluczowe pytania Kata Coachingu

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Hoshin Kanri - budowanie strategii doskonalenia w organizacji

Tematy:

 • Model Biznesowy oceny organizacji
 • Kaskadyzacja misji i wizji organizacji do poziomu celów jednostkowych
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Budowa modeli oceny systemów zarządzania w organizacji

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Zarządzanie Ryzykiem w organizacji

Tematy:

 • Cele zarządzania ryzykiem
 • Sposoby identyfikacji ryzyk w przedsiębiorstwie
 • Analizy ryzyk projektów i procesów

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Konsultacje dyplomowe

Tematy:

 • Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji projektów doskonalących w organizacjach

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Seminarium

 

 

6. Kadra dydaktyczna, poznaj swoich mentorów

Studenci mogą liczyć na wymianę doświadczeń w ramach zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów o międzynarodowym autorytecie, praktyków Lean.

Sebastian Reimer / Managing Director / Lean Service Institute Niemcy: Strategia wdrażania kultury Lean, Efektywność procesowa, Gemba I Hoshin Kanri, Lean w administracji I IT
Dr Andrzej Bogusz / Managing Director / AB Consult: Optymalizacja procesów biznesowych, Zaządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie bezpieczeństwem IT
Marcin Surgieniewicz / Lider APS (Advance Production System) / NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.: Ciągłe doskonalenie, Kaizen, Narzędzia Lean Manufacturing (m.in.: Standaryzacja, SMED, Problem Sloving, TPM)
Rafał Mówka / Plant Lean Six Sigma Manager / Jabil Circuit Poland: Optymalizacja procesów, Kaizen Event, Planowanie produkcji, Zarządzanie przepływem w organizacji
Patryk Szatkowski / Managing Consultant, Six Sigma Black Belt/ Lean Management Consulting Group: Gemba I Hoshin Kanri, Flow Management, TWI I standaryzacja pracy, Zarządzanie ludźmi
Sebastian Bączyński / Team Manager, Six Sigma Black Belt / SQM Mando Corporation Poland Sp. z o.o.: TQM – Total Quality Management, Zarządzanie procesem wyboru i rozwoju dostawców, Budowanie systemów zapewnienia jakości
Hiroki Nukui / Administration Manager / NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.: Zarządzanie międzykulturowe, Zarządzanie procesami administracyjnymi
Donata Borkowska / Partner Zarządzający Bloom Partners: Zarządzanie przez cele, Coaching, Standaryzacja procesów, Systemy rozwoju pracowników i managerów
Małgorzata Bednarek-Rybicka Continuous Improvement Manager Kompozyty Sp. Z o.o. / Managing Consultant, Six Sigma Black Belt / Lean Management Consulting Group: Gemba i Hoshin Kanri, Systemy Sugestii pracowniczych, TWI i standaryzacja pracy, Zarządzanie ludźmi
Jarosław Kühn / Mixing Operations Manager / Gates Polska Sp. z o.o.: Optymalizacja kluczowych wskaźników KPI (SQDCM), Redukcja strat i kosztów produkcji, Prowadzenie warsztatów Problem Solving, Prowadzenie projektów 6sigma

Zapisz się

www.handlowa.eu/pl/mba-lean-management/rekrutacja 

^