LMCG Instagram

Przywództwo w kryzysie – jak i co rozwijać u siebie, by mądrze wspierać innych?

Cele:

 • Wzmocnienie kompetencji przywódczych
 • Zrozumienie mechanizmów budowania zaangażowania pracowników​
 • Wymiana doświadczeń w grupie warsztatowej​

Data realizacji:

Odbyło się 28.05.2020.

Szkolenie online

Webinar płatny - 75 zł brutto/os.

Całkowity dochód ze spotkań został przeznaczony  na wyposażenie sali rekreacyjnej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Pieszycach.  


Program:

 • 6 kluczowych kompetencji lidera w kryzysie. ​
 • Dobre praktyki w budowaniu zaangażowania zespołu w oparciu o mocne strony. ​
 • "Ludzka twarz" zarządzania zmianami. ​
 • Przekazywanie trudnych decyzji.

Efekty:

 • Poszerzenie wiedzy na temat przywództwa w czasach kryzysu w tym w szczególności umiejętności ​budowania bezpieczeństwa psychologicznego i pozyskiwania zaangażowania pracowników​​

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Filmy/zdjęcia

Dyskusja


Prowadzący:

 • Małgorzata Maluśka – Prezes Fundacji BloomPro, Executive Coach, Mentor i Trener Biznesu
 • Agnieszka Borys- Gajda - STRENGHTS Coach i Trener Biznesu
 • Joanna Sosnowska - Trener, Coach, Mentor, Facylitator, Change Manager

 


Małgorzata Maluśka

 • Opracowuje i realizuje indywidualne oraz grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, team coaching, treningi) dla zespołów menedżerskich, trenerów oraz specjalistów HR. Specjalizuje się w rozwoju przywództwa, rozwijaniu ludzi na bazie talentów oraz podnoszeniu produktywności zespołów i budowaniu synergii w nich. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w obszarze HR w branży finansowej. Wdrożyła wiele rozwiązań systemowych (standardy obsługi klienta, system zarządzania przez cele, systemy rozwoju pracowników, e-learning, modele kompetencji). ​​

Trener Bloom Partners


Agnieszka Borys- Gajda

 • Obszarem specjalizacji jest rozwój przywództwa, efektywności, zaangażowania ludzi na bazie diagnozy ich talentów narzędziem StrenghtsFinder i wykorzystywaniu rozwiązań Gallupa w pracy na mocnych stronach. Sukcesy osiąga w podnoszeniu skuteczności i zaangażowania zespołów i budowaniu ich synergii, dobrej komunikacji w oparciu o mocne strony. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w obszarze HR. Opracowuje i wdraża rozwiązania rozwojowe ukierunkowane na budowanie zaangażowania, osobistej i zespołowej skuteczności i satysfakcji (Kultura i język mocnych stron w organizacji, synergia zespołów, programy rozwojowe). Od 10 lat prowadzi projekty rozwojowe dla biznesu jako Trener i Coach. Mentor dla studentów w ramach Programu Rozwoju Kariery, Wykładowca na uniwersytecie Ekonomicznym. ​ ​​

Trener Bloom Partners


Joanna Sosnowska

 • Od wielu lat wspiera menedżerów różnych szczebli zarządzania w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez działania indywidualne i grupowe. Jeste praktykiem biznesu związanym z obszarem miękkiego HR oraz zarządzania zmianami z ponad 18–letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami w strukturach funkcjonalnych i projektowych korporacji z branży sektora finansowego i leasingowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, projektów doradczych oraz pracy indywidualnej nad rozwojem kompetencji osobistych w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą, coachingu menedżerskiego, komunikacji i zwiększania efektywności osobistej. ​ ​​

Trener Bloom Partners

^