LMCG Instagram

Najlepsze praktyki stosowane w czasach koronawirusa

Cele:

  • Przegląd zastosowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach w związku z wirusem
  • Podzielenie się dobrymi praktykami w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników

Data realizacji:

Odbyło się 05.05.2020.

Szkolenie online

Bezpłatne  - liczba miejsc nieograniczona.


Program:

  • Zaprezentowanie konkretnych przykładów rozwiązań

Efekty:

  • Możliwość zastosowania rozwiązań z innych zakładów
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników​

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Filmy/zdjęcia

Dyskusja


Prowadzący

  • Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3). ​

Krzysztof Drozdowski

^