LMCG Instagram

Macierz kompetencji

Cele:

  • Zapoznanie z narzędziem jakim jest macierz kompetencji​
  • Zdobycie umiejętności tworzenia macierzy na konkretnym przykładzie

Szkolenie online

w formie warsztatów z konsultacjami dla zamkniętych grup. W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu: biuro@lmcg.com.pl

 


Program:

  • Zaprezentowanie narzędzia​
  • Ćwiczenie – wspólne wypracowanie matrycy​​

Efekty:

  • Wreszcie będę wiedział w szczegółach jak działa macierz​
  • Stworzę własną macierz i będę mógł ją zastosować u siebie​

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Filmy/zdjęcia

Dyskusja


Prowadzący

  • Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3). ​

Krzysztof Drozdowski

^