LMCG Instagram

Lean Exchange Club - Wrzesień 2018

HOSHIN KANRI W REALIZACJI STRATEGII ORGANIZACJI

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, OSTROWSKIEGO 22, WROCŁAW
Odbyło się 21 WRZEŚNIA 2018

 

  

 

FOTORELACJA z Lean Exchange Club znajduje się na FB:

https://www.facebook.com/lean.lmcg

Spotkanie dotyczyło:

  • Podejścia Przedsiębiorstw do ustalania, wizualizowania i komunikowania Strategii rozwoju organizacji
  • Metody kaskadowania Strategii na cele: przedsiębiorstwa, departamentu/działu, wydziału/zespołu
  • Problemów, z jakimi borykają się Managerowie w procesie ustalania Strategii i kaskadowania jej w organizacji
  • Ciekawych przykładów z wdrożeń Hoshin Kanri w organizacjach
  • Pracy warsztatowej: Hoshin Kanri dla celów strategicznych z zakresu Lean
  • Korzyści płynących z właściwej realizacji i wdrożenia Hoshin Kanri w organizacji

 

^