LMCG Instagram

Lean Exchange Club - Marzec 2019

BUDOWANIE KULTURY LEAN
POPRZEZ 
SYSTEM ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA; OSTROWSKIEGO 22; WROCŁAW
Odbyło się 8 MARCA 2019

 

  

 

Spotkanie dotyczyło:

  • Sposobu wdrażania systemu zarządzania na przykładzie dwóch firm z branży IT i finansowej
  • Zrozumienia systemu zarządzania w kontekście działań ciągłego doskonalenia
  • Zrozumienia i przećwiczenia aspektów komunikacyjnych w ramach systemu zarządzania jak kaskada spotkań
    i eskalacja problemów, warunkujących sukces w działaniach lean
  • Wizualizacji celów i ich realizacji poprzez wszystkie poziomy w organizacji

 

^