LMCG Instagram

Lean Exchange Club - Grudzień 2018

SHOP FLOOR
MANAGEMENT

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA; OSTROWSKIEGO 22; WROCŁAW
Odbyło się 14 GRUDNIA 2018

 

  

 

Spotkanie dotyczyło:

  • Zrozumienia idei Gemba w procesie zarządzania
  • Zrozumienia wagi codziennego zarządzania procesem poprzez wskaźniki
  • Zrozumienia roli standaryzacji pracy managerskiej w zarządzaniu
  • Zrozumienia wagi zarządzania wizualnego
  • Zdefiniowania warunków skutecznych spotkań zespołowych
  • Efektywnej kaskadyzacji spotkań w organizacji
  • Rutyn managerskich – ważnych w realizacji strategii organizacji

 

^